Webinar: Zmiany w CIT i VAT 2021

Artykuł

Webinar: Zmiany w CIT i VAT 2021

Webinar we współpracy z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną

Nagranie spotkania (25 lutego 2021 r.)

Rok 2021 przynosi fundamentalne zmiany w przepisach podatkowych. W zakresie podatku dochodowym od osób prawnych pojawiły się rewolucyjne rozwiązania w zakresie opodatkowania spółek komandytowych, a także wprowadzenie nowej formy opodatkowania niektórych przedsiębiorców – tzw. estoński CIT. Również w zakresie podatku od towarów i usług (VAT) dokonano istotnych zmian w trakcie roku 2020 oraz od początku roku 2021 (jak zmiany w raportowaniu JPK_V7, wprowadzenie tzw. quick fixes, czy pakiet VAT SLIM), mających na celu wprowadzenie drobnych korekt i uproszczeń do obowiązującego systemu VAT, czy też modyfikujących zakres raportowania VAT. W 2021 roku planuje się dokonać kolejnych zmian w VAT, wynikających z dostosowania ustawodawstwa polskiego do przepisów unijnych w branży e-commerce (zmiany będą istotne, choć dotkną jedynie niektóre grupy podatników).

Biorąc pod uwagę powyższe Deloitte we współpracy z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną zapraszają na bezpłatny webinar, podczas którego zaprezentowane zostaną najważniejsze zmiany CIT i VAT.

 

Agenda spotkania:

1. Nowelizacje podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)

  • Estoński CIT – główne zasady
  • Zmiany zasad opodatkowania spółek komandytowych, a zwolnienie podatkowe z tytułu działalności w PSI i SSE
  • Nowy obowiązek sprawozdawczy dla dużych podatników – dotyczy strategii podatkowej już za 2020 r.
     

2. Nowelizacje podatku od towarów i usług (VAT)

  • Pakiet zmian tzw. Quick Fixes (od lipca 2020 r.)
  • Zmiany w raportowaniu VAT (wprowadzenie JPK_V7 od października 2020 r.)
  • Pakiet zmian SLIM VAT, Brexit (styczeń 2021 r.)
  • Planowane zmiany w zakresie e-commerce (lipiec 2021 r.)

 

Do kogo skierowany jest webinar?

Webinar skierowany jest do przedstawicieli firm prowadzących swoją działalność na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Bałtyckim Porcie Nowych Technologii oraz Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym.

 

Webinar współorganizowany z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną

Szczegóły:

Nagranie spotkania (25 lutego 2021 r.)

Osoba kontaktowa:
Michał Biegański
mbieganski@deloittece.com

Zarejestruj się

Czy ta strona była pomocna?