Webinar: Zmiany w VAT związane z wejściem w życie unijnego pakietu e-commerce

Artykuł

Webinar: Zmiany w VAT związane z wejściem w życie unijnego pakietu e-commerce

Nowe obowiązki dla podatników sprzedających towary lub świadczących usługi za pośrednictwem internetu

Nagranie spotkania (22 stycznia 2021 r.)

Unijny pakiet dotyczący zmian w podatku od towarów i usług w zakresie handlu elektronicznego to regulacja, która ma na celu ułatwienie handlu transgranicznego, zwalczanie oszustw związanych z tym podatkiem i zapewnienie uczciwej konkurencji dla przedsiębiorców z UE. Pakiet wejdzie w życie 1 lipca 2021 r., ale już teraz warto by przedsiębiorcy, nie tylko działający w branży e-handlu towarami, ale także Ci świadczący szeroko rozumiane transgraniczne usługi dla konsumentów, przemyśleli praktyczne skutki, jakie niosą dla ich biznesu zaplanowane na ten rok zmiany.

Modernizacja i uproszczenie podatku VAT w odniesieniu do transgranicznego handlu elektronicznego stanowi element ogólnej strategii UE związanej z jednolitym rynkiem cyfrowym. UE dostrzegając, że dotychczasowe zasady VAT wymagają dostosowania do dynamicznego rozwoju branży e-commerce oraz jej specyfiki, sukcesywnie od końca 2017 r. uchwala regulacje oraz wdraża mechanizmy związane z pobieraniem podatku VAT od transgranicznego handlu elektronicznego.

Ostatnia część regulacji dotycząca VAT w tym zakresie, tzw. pakiet e-commerce opiera się na dyrektywach oraz rozporządzeniach wykonawczych. Ministerstwo Finansów z końcem października 2020 r. przedstawiło obszerny projekt zmian w ustawie o VAT, którego celem jest wdrożenie unijnych przepisów. Pakiet wejdzie w życie 1 lipca 2021 r.

 

W trakcie webinaru porozmawiamy o wynikających z pakietu e-commerce skutkach na gruncie VAT, dotyczących m.in.:

  • nowych kategorii transakcji określonych w ustawie o VAT: „wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość” i „sprzedaży na odległość towarów importowanych”,
  • ustanowienia jednolitego dla wszystkich państw członkowskich UE progu obrotów dla sprzedaży wysyłkowej - wpływającego na stawkę VAT stosowaną do sprzedaży,
  • ustanowienia nowych procedur szczególnych rozliczania VAT przez podatników sprzedających towary konsumentom w wielu krajach UE (system One Stop Shop) oraz sprzedających konsumentom towary importowane (system Import One Stop Shop),
  • zmian w zakresie zwolnień importowych,
  • nałożenia obowiązku poboru i zapłaty VAT na podatników ułatwiających dostawy towarów przy użyciu interfejsów elektronicznych (np. internetowych platform handlowych),
  • wpływ zmian dla podmiotów uczestniczących w dostawach w charakterze przewoźników (poczta, firmy kurierskie).

W trakcie webinaru postaramy się także opowiedzieć o perspektywach dla branży e-commerce w świetle najważniejszych regulacji podatkowych dla tego sektora, także w kontekście planowanych zmian podatkowych w 2021 r.

 

Do kogo skierowany jest webinar?

Webinar jest kierowany głównie do pracowników działów księgowych i finansowych, głównych księgowych, dyrektorów finansowych, doradców podatkowych i pracowników biur rachunkowych.

Zapraszamy do rejestracji.

Szczegóły

Nagranie spotkania (22 stycznia 2021 r.)

Osoba kontaktowa:
Katarzyna Bartoszkiewicz
kbartoszkiewicz@deloittece.com

Zarejestruj się

Zobacz także:

Jakie szanse oraz wyzwania przyniesie branży handlowej 2021 rok?

Nagranie z webinaru

 

Co z tym VAT-em?

Nagranie z webinaru
Czy ta strona była pomocna?