Webinar: Zmiany w CIT 2021

Artykuł

Webinar: Zmiany w CIT 2021

Co czeka przedsiębiorców już od 1 stycznia 2021 roku i jak się przygotować do zmian?

Nagranie spotkania (9 października 2020 r.)

Począwszy od 2021 r. planowane są zmiany w CIT – będzie to największa od lat reforma podatku dochodowego. Z jednej strony przewidziane jest wprowadzenie zmian uszczelniających podatek dochodowy (np. opodatkowanie spółek komandytowych), z drugiej strony Rząd planuje wprowadzenie nowych zachęt podatkowych (tzw. Estoński CIT). Reforma będzie miała istotny wpływ na sposób rozliczania podatku dochodowego przez bardzo wiele przedsiębiorstw.

Agenda:

  1. Opodatkowanie spółek komandytowych i niektórych spółek jawnych – co to oznacza w praktyce?
  2. Zmiany dot. amortyzacji środków trwałych
  3. Opodatkowanie „spółek nieruchomościowych”
  4. Ograniczenia w rozliczeniu straty podatkowej 
  5. Polityka podatkowa – nowy obowiązek sprawozdawczy
  6. Zmiana definicji małego podatnika – niższa stawka podatkowa dla większej liczby podmiotów
  7. Estoński CIT
  8. Dalsze zapowiadane zmiany

a) Ulga na robotyzację

b) Zmiany w zakresie podatku u źródła

Do kogo skierowane jest webinar?

Webinar jest kierowany głównie do członków zarządu, dyrektorów finansowych, dyrektorów podatkowych, pracowników działów księgowych oraz innych osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe w Państwa firmie.

Zobacz nagranie

Nagranie spotkania (9 października 2020 r.)

Osoba kontaktowa:
Michał Biegański
mbieganski@deloittece.com

Zarejestruj się
Czy ta strona była pomocna?