Szkolenie on-line: Zmiany w fakturowaniu od stycznia 2022 r. – faktury ustrukturyzowane i Krajowy System e-Faktur

Artykuł

Szkolenie on-line: Zmiany w fakturowaniu od stycznia 2022 r. – faktury ustrukturyzowane i Krajowy System e-Faktur

Nowy rodzaj faktur, których stosowanie ma być obligatoryjne już w 2023 r.

Szkolenie on-line: 13 stycznia 2022 r., godz. 10:00 - 14:00

W styczniu 2022 r. czekają podatników bardzo istotne zmiany w zakresie fakturowania – wprowadzony zostanie nowy rodzaj faktur tj. faktury ustrukturyzowane, które będą wystawiane według określonego wzorca za pośrednictwem dedykowanej platformy Ministerstwa Finansów - Krajowego Systemu e-Faktur. Wzorcem do wystawiania faktur będzie struktura logiczna XSD zaproponowana przez Ministerstwo Finansów. Nowe przepisy dotyczące faktur ustrukturyzowanych zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw i wejdą w życie już od 1 stycznia 2022 r., jako rozwiązanie o charakterze fakultatywnym. Niemniej jak wynika z informacji publikowanych przez Ministerstwo Finansów stosowanie faktur ustrukturyzowanych stanie się obowiązkowe dla podatników w 2023 r. Oznacza to, że zmiany w fakturowaniu dotkną wszystkich podatników.

Wprowadzenie nowego rodzaju faktur ma na celu m.in. dalsze uszczelnianie systemu podatkowego oraz jak zapewnia resort finansów uproszczenie rozliczeń między firmami i zapewnienie im bezpieczeństwa obrotu. Dla wielu podatników wprowadzenie faktur ustrukturyzowanych będzie stanowiło duże wyzwanie i oznacza konieczność czasochłonnych przygotowań oraz implementacji nowych rozwiązań m.in. po stronie IT.

Co prawda w początkowym etapie faktury ustrukturyzowane będą stosowane fakultatywnie, jednak w obliczu zapowiedzi MF i obowiązku stosowania nowego systemu fakturowania w 2023 roku, wszyscy podatnicy powinni już teraz zwrócić uwagę na nowe regulacje. Z punktu widzenia wdrożenia nowych rozwiązań kluczowe jest właściwe i odpowiednio wczesne zaplanowanie procesu ich implementacji. Tylko przeprowadzenie przygotowań z odpowiednim wyprzedzeniem, da pewność że w momencie gdy stosowanie nowego rodzaju faktur stanie się obowiązkowe, podatnicy będą gotowi do prawidłowego przygotowania ustrukturyzowanej e-faktury i przesłania jej na platformę MF.

Data i godzina
13 stycznia 2022 r.
godz.: 10:00 – 14:00

Koszt uczestnictwa
459 PLN (+ 23% VAT)

Kontakt
ceplszkolenia@deloitteCE.com

Rejestracja
Aby dokonać rejestracji na szkolenie on-line, prosimy o przesłania na adres: ceplszkolenia@deloitteCE.com poniższego dokumentu:

Formularz rejestracyjny

Czego uczestnik dowie się biorąc udział w szkoleniu?

W trakcie szkolenia:

 • Przedstawimy Państwu szczegółowy stan prawny związany z funkcjonowaniem faktur ustrukturyzowanych;
 • Podzielimy się z Państwem naszymi doświadczeniami z pierwszych wdrożeń fakturowania strukturyzowanego i pokażemy Państwu jaki wpływ mogą mieć faktury ustrukturyzowane na Państwa organizację;
 • Pokażemy, jakie dane muszą Państwo zaraportować na fakturach ustrukturyzowanych, z uwzględnieniem szczegółów dot. informacji obligatoryjnych oraz fakultatywnych;
 • Wskażemy obszary, na które warto zwrócić uwagę przy kształtowaniu procesu wystawiania jak i księgowania faktur ustrukturyzowanych, w tym także w kontekście nadawania odpowiednich uprawnień, modeli samofakturowania, czy faktoringu;
 • Odpowiemy na wybrane pytania uczestników w trakcie sesji Q&A.

Agenda szkolenia:
 1. Omówienie stanu prawnego oraz głównych kwestii dotyczących generowania i raportowania faktur ustrukturyzowanych (faktury, faktury korygujące, duplikaty, proces anulowania faktur, przechowywanie faktur).
 2. Kwestie związane ze specyfiką fakturowania sprzedaży krajowej oraz sprzedaży zagranicznej, w tym uzgodnienia sposobu wysyłki faktur pomiędzy kontrahentami.
 3. Specyfika fakturowania strukturyzowanego w obrocie B2B oraz B2C, w tym zagadnienia związane z dostępem do faktur przez kontrahentów.
 4. Szczegółowe przedstawienie struktury logiczną u-faktur (schema FA_VAT), ze wskazaniem pól obligatoryjnych oraz fakultatywnych – omówimy najistotniejsze „nowe” dane, które będzie trzeba ujmować na fakturach strukturyzowanych w stosunku do faktur tradycyjnych czy e-faktur.
 5. Omówienie procesu wysyłki / odbioru faktury ustrukturyzowanej (autoryzacja, komunikacja, kluczowe aspekty techniczne wysyłki i odbioru faktur strukturyzowanych).
 6. Dyskusja dotycząca potencjalnych problemów i wątpliwości zidentyfikowanych na bazie naszych doświadczeń.
 7. Sesja pytań i odpowiedzi (Q&A)

Do kogo kierowane jest szkolenie?

Szkolenie skierowane jest do specjalistów ds. podatków, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, księgowych, osób zajmujących się finansami w przedsiębiorstwach, osób odpowiedzialnych za wystawianie, odbiór czy księgowanie faktur. Dodatkowo, odbiorcą szkolenia mogą być także członkowie/liderzy wewnętrznych zespołów IT, którzy będą od strony narzędziowej uczestniczyć w procesie przygotowań do wdrożenia faktur strukturyzowanych w Spółkach.

Materiały

Uczestnicy otrzymają prezentację ze szkolenia oraz imienny certyfikat, potwierdzający uczestnictwo w wydarzeniu.

Informacje organizacyjne

Organizator rezerwuje sobie prawo do odwołania szkolenia, jak również selekcji zgłoszeń, w szczególności odrzucania zgłoszeń kierowanych przez jednostki prowadzące działalność konkurencyjną wobec organizatora.

Organizator przyjmuje zgłoszenia uczestników poprzez wysłanie na adres e-mail: ceplszkolenia@deloitteCE.com poprawnie wypełnionego formularza rejestracyjnego (wszystkie wymagane rubryki) najpóźniej do godz. 14:00 na dzień przed planowanym terminem szkolenia. Prosimy o podanie w formularzu służbowego adresu e-mail.

Adres e-mail uczestnika musi być unikalny, tzn. dwie osoby nie mogą być zarejestrowane przy użyciu tego samego adresu e-mail.

W dniu wysłania formularza rejestracyjnego (lub w następnym dniu roboczym) uczestnik otrzyma, na podany w formularzu adres e-mail, potwierdzenie otrzymania zgłoszenia przez organizatora.

Ostateczne potwierdzenie udziału zostanie wysłane najpóźniej w terminie 2 dni przed datą spotkania (z wyłączeniem przypadku, kiedy zgłoszenie zostanie złożone później, np. dzień przed szkoleniem).

W przypadku braku otrzymania potwierdzenia zgłoszenia lub potwierdzenia udziału prosimy o kontakt pod adresem: ceplszkolenia@deloitteCE.com

Uczestnik szkolenia on-line powinien posiadać dostęp do komputera oraz internetu o minimalnej prędkości 1 Mbps.

Regulamin szkoleń internetowych Deloitte dostępny pod tym adresem.

Organizatorem szkolenia jest spółka Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie pod adresem: Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, NIP: 525-21-91-427.

kalkulator
Jesteś zainteresowany wzięciem udziału w warsztacie on-line?

Wyślij wypełnione poniższe dokumenty na adres e-mail: ceplszkolenia@deloitteCE.com


Czy ta strona była pomocna?