Webinar: Webinar: Zmiany w przepisach AML –projekt ustawy oraz VI Dyrektywa

Artykuł

Webinar: Zmiany w przepisach AML – projekt ustawy oraz VI Dyrektywa

Nadużycia w biznesie #1

Nagranie spotkania (22 września 2020 r.)

Zapraszamy na 1 odcinek rozpoczynający cykl webinarów „Nadużycia w biznesie”. Seria nagrań poruszała będzie tematykę przestępczości finansowej, compliance oraz etyki zachowań w firmach.

Wydaję się, że pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 nie wpłynie znacząco na spowolnienie procesu wdrażania zmian regulacyjnych z obszaru AML. Świadczy o tym chociażby fakt, że państwa członkowie muszą dostosować lokalne przepisy do wymogów VI Dyrektywy (6AMLD) ostatecznie do 3 grudnia br.

Natomiast w Polsce obecnie trwają prace nad projektem Ustawy dotyczącej transpozycji przepisów poprzedniej - V Dyrektywy (5AMLD) i chociaż nie jest znana ostateczna treść nowelizacji, instytucje obowiązane powinny już przygotowywać się na szereg zmian.

Zobacz nagranie

Nagranie spotkania (22 września 2020 r.)

Osoba kontaktowa:
Daniel Dziula
ddziula@deloittece.com

Zarejestruj się

Podczas webinaru poruszone zostaną poniższe aspekty:

  • Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych („CRBR”) - jak poprawnie zidentyfikować UBO, kto powinien zgłaszać informację do CRBR?
  • Określenie ryzyka klienta AML – jakie czynniki ryzyka powinniśmy brać pod uwagę? W jakich okolicznościach należy aktualizować ryzyko klienta?
  • Nowa definicja klientów wysokiego ryzyka - jak ryzyko transakcyjne wpływa na ryzyko Know Your Customer („KYC”), jakie wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego powinny zastosować instytucje obowiązane?
  • Podsumowanie nadchodzących zmian związanych z wejściem w życie VI Dyrektywy AML.
Deloitte: Usługi AML/CFT
Czy ta strona była pomocna?