Webcast: Zmiany w VAT

Artykuł

Webcast: Zmiany w VAT

Co czeka przedsiębiorców w 2019 i 2020 roku i jak się przygotować do zmian?

Nagranie spotkania

Dynamicznie zmieniające się otoczenie prawno-podatkowe wymaga od podatników bieżącego dostosowywania sposobu prowadzenia rozliczeń w podatku od towarów i usług do nowych, często coraz bardziej wymagających obowiązków stawianych przez Ustawodawcę. Mnogość nowelizacji oraz projektów zmian do ustawy o VAT będących w toku prac legislacyjnych, sprawia że coraz więcej podatników prowadząc działalność gospodarczą nie jest w pełni świadoma regulacji, które będą w najbliższym czasie oddziaływać na ich działalność. Celem, który postawiliśmy sobie w ramach niniejszego webcastu będzie przybliżenie przedsiębiorcom najważniejszych zmian w VAT, z którymi przyjdzie im się zmierzyć już wkrótce.

Jakie zasadnicze zmiany w VAT będą dotyczyć podatników?

 • Już od 1 maja 2019 r. kasy rejestrujące z papierowym oraz elektronicznym zapisem kopii stopniowo będą zastępowane przez kasy rejestrujące online. W praktyce, zmiana oznaczać będzie, iż dane o każdej transakcji zaewidencjonowanej za pomocą kasy online w sposób ciągły i zautomatyzowany trafiać będą do Centralnego Repozytorium Kas.
 • Niemal jednocześnie, bo już od 1 września 2019 r. planowane jest uruchomienie przez Szefa KAS wykazu podatników VAT czynnych, który ma stanowić ważne narzędzie umożliwiające podatnikom, m.in. weryfikację statusu VAT kontrahenta ustalanego na moment realizacji transakcji.
 • W dalszej kolejności, już od 1 stycznia 2020 r. dużych przedsiębiorców czeka likwidacja obowiązku składania miesięcznych i kwartalnych deklaracji VAT w dotychczasowej formule. W ich miejsce podatnicy będą składali jeden plik kontrolny - JPK_VDEK. Dla pozostałych przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego wymóg składania JPK_VDEK zacznie obowiązywać od 1 lipca 2020 r.
 • Od 1 stycznia 2020 r. planowane jest również wprowadzenie obowiązkowego stosowania mechanizmu, podzielonej płatności (split payment) w stosunku do podatników działających w branżach narażonych na wyłudzenia VAT. W praktyce będzie wiązać się to z likwidacją mechanizmu odwrotnego obciążenia obejmującego obecnie szereg kategorii towarów i usług.
 • W najbliższym czasie zmieniona ma zostać również definicja pierwszego zasiedlenia, wprowadzona ma zostać koncepcja „nieuzasadnionego wzbogacenia podatnika”, a także obniżeniu ma ulec wysokość tzw. sankcji VAT.

O tych i wielu innych zmianach będą mieli Państwo okazję usłyszeć podczas prowadzonego przez ekspertów Deloitte Webcastu.

Szczegóły:

Nagranie spotkania 23 maja 2019

Osoba kontaktowa:
Izabela Bakun
ibakun@deloittece.com

Zarejestruj się

Agenda webcastu:

 • Plany zastąpienia deklaracji VAT plikiem JPK_VDEK;
 • Planowane zmiany w mechanizmie podzielonej płatności (split payment);
 • Zasady rejestracji sprzedaży z wykorzystaniem kas rejestrujących online;
 • Kto i od kiedy będzie miał obowiązek wprowadzić kasy online;
 • Jakie dane znajdą się w Centralnym Repozytorium Kas;
 • Nowe wymogi związane z wystawianiem paragonów;
 • Wykaz podatników VAT czynnych;
 • Zmiany w definicji pierwszego zasiedlenia;
 • Koncepcja „nieuzasadnionego wzbogacenia podatnika”;
 • Obniżenie wysokości tzw. sankcji VAT.

Do kogo jest adresowany webcast?

Webcast jest skierowany głównie do dyrektorów finansowych, głównych księgowych, pracowników działów finansowo-księgowych oraz innych osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe w Państwa firmie.

Alert podatkowy: Kasy online

Początki e-raportowania sprzedaży fiskalnej

Dowiedz się więcej
Czy ta strona była pomocna?