Webcast: Zmiany w VAT

Artykuł

Webcast: Zmiany w VAT dla sektora instytucji finansowych

W jaki sposób powinni przygotować się przedsiębiorcy z sektora instytucji finansowych?

Nagranie ze spotkania

Otoczenie prawno-podatkowe zmienia się dynamicznie. W związku z tym podatnicy powinni na bieżąco zapoznawać się z nowymi regulacjami, aby być świadomym, które z nich mogą znacząco oddziaływać na ich działalność. Konieczne jest także dostosowanie się do nowych przepisów. Ze względu na ich mnogość, te działania pochłaniają wiele czasu, tym bardziej, że dostosowanie prowadzenia rozliczeń w podatku od towarów i usług do nowych regulacji jest coraz bardziej wymagające. Podczas webcastu postaramy się przedstawić najważniejsze zmiany w VAT. Skupimy się zwłaszcza na tych, które mogą być szczególnie interesujące dla przedsiębiorców z sektora instytucji finansowych.

Zasadnicze zmiany w VAT dotyczące podatników?

 • Od 1 września 2019 r. planowane jest uruchomienie przez Szefa KAS wykazu podatników VAT czynnych, który ma stanowić ważne narzędzie umożliwiające podatnikom, m.in. weryfikację statusu VAT kontrahenta ustalanego na moment realizacji transakcji.
 • Od 1 września 2019 r. planowane jest również wprowadzenie obowiązkowego stosowania mechanizmu, podzielonej płatności (split payment) w stosunku do podatników działających w branżach narażonych na wyłudzenia VAT. W praktyce będzie wiązać się to z likwidacją mechanizmu odwrotnego obciążenia obejmującego obecnie szereg kategorii towarów i usług.
 • Od 1 kwietnia 2020 r. dużych przedsiębiorców czeka likwidacja obowiązku składania miesięcznych i kwartalnych deklaracji VAT w dotychczasowej formule. W ich miejsce podatnicy będą składali jeden plik kontrolny - JPK_VDEK. Dla pozostałych przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego wymóg składania JPK_VDEK zacznie obowiązywać od 1 lipca 2020 r.
 • W najbliższym czasie zmieniona ma zostać również definicja pierwszego zasiedlenia, a także obniżeniu ma ulec wysokość tzw. sankcji VAT (planowane wejście w życie 1 września 2019 r.). Od 1 maja 2019 r. rozpoczął się także proces zastępowania kas rejestrujących z papierowym oraz elektronicznym zapisem kopii kasami rejestrującymi online. W praktyce, zmiana oznacza, iż dane o każdej transakcji zaewidencjonowanej za pomocą kasy online w sposób ciągły i zautomatyzowany trafiać będą do Centralnego Repozytorium Kas.

  Powyższe zmiany zostaną omówione podczas webcastu przez ekspertów Deloitte.

Szczegóły:

Nagranie ze spotkania

Osoba kontaktowa:
Izabela Brzozowska
ibakun@deloitteCE.com

Zarejestruj się

Agenda webcastu:

 • Wykaz podatników VAT czynnych;
 • Planowane zmiany w mechanizmie podzielonej płatności (split payment);
 • Zastąpienie deklaracji VAT plikiem JPK_VDEK;
 • Zasady rejestracji sprzedaży z wykorzystaniem kas rejestrujących online;
 • Zmiany w definicji pierwszego zasiedlenia;
 • Obniżenie wysokości tzw. sankcji VAT.

   

Do kogo kierowany jest webcast?

Webcast skierowany jest głównie do dyrektorów finansowych, głównych księgowych, pracowników działów finansowo-księgowych oraz innych osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe banków, ubezpieczycieli, firm leasingowych, firm faktoringowych, funduszy inwestycyjnych i innych podmiotów związanych z branżą finansową.

 

Prowadzący:

Przemysław Skorupa, Dyrektor w dziale Doradztwa Podatkowego
Patrycja Saul, Menedżer w Dziale Doradztwa Podatkowego
Katarzyna Weber, Starsza Konsultantka w Dziale Doradztwa Podatkowego

Czy ta strona była pomocna?