Zrównoważone finansowanie | Sustainable financing webcast

Artykuł

Webinar: Zrównoważone finansowanie

Co to jest sustainable finance i jak wpłynie na działalność przedsiębiorstw?

Nagranie spotkania

Spowolnienie, a tym bardziej zahamowanie procesu globalnego ocieplenia wymaga dużych zmian regulacyjnych, a także zmian zachowań konsumentów, inwestorów oraz firm. Co więcej, chcąc osiągnąć cele ustalone w Porozumieniu Paryskim, zgodnie z wyliczeniami Komisji Europejskiej, tylko w obszarze związanym z klimatem i energią potrzebne będą dodatkowe inwestycje o wartości 180 miliardów EUR rocznie. To z jednej strony koszty, ale z drugiej strony – możliwości inwestycyjne i szansa na rozwój innowacyjnych branż oraz produktów.

Sustainable finance a zrównoważone finansowanie

Aby pomóc inwestorom w wyborze odpowiednich projektów i przedsiębiorstw zabiegających o kapitał na rynku, Unia Europejska podejmuje liczne działania na rzecz stworzenia systemu finansowego wspierającego zrównoważony rozwój.

Celem prac UE jest kompleksowa reforma ram regulacyjnych w jakich działa sektor finansowy oraz uwzględnienie czynników środowiskowych, społecznych i z zakresu ładu korporacyjnego (ESG) w procesie inwestycyjnym i doradczym w sposób spójny we wszystkich sektorach.

Szczegóły:

Nagranie spotkania, 23 października 2019 r.

Osoba kontaktowa:
Ewa Suszek
esuszek@deloittece.com

Odsłuchaj nagranie

Podczas webinaru pt. "Zrównoważone finansowanie" porozmawiamy o tym:

 • czego dotyczą projekty legislacyjne w sprawie sustainable finance dla instytucji finansowych i przedsiębiorców1
 • czego możemy spodziewać się po projekcie European Green Deal zaproponowanym przez Przewodniczącą Komisji Europejskiej, 
 • czym jest tzw. taksonomia i jaka działalność gospodarcza będzie uznana za zrównoważoną, 
 • jakie czynniki mogą być uwzględniane w ramach podejmowania decyzji o przyznaniu finansowania,
 • czy nowe regulacje mogą uniemożliwić pozyskanie finansowania, a także jak można zwiększyć swoje szanse na pozyskanie finansowania,
 • jaki wpływ będą miały regulacje dot. zrównoważonego finansowania na działalność polskich przedsiębiorstw?
   

Prowadzący webinar

W rozmowie na temat sustainable finance (zrównoważonego finansowania) udział weźmie Pani Aneta Piątkowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz Gospodarczych, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Ekspertami reprezentującymi Deloitte będą:

 • Irena Pichola, Partner w zespole ds. Zrównoważonego Rozwoju Deloitte
 • Damian Olko, menedżer w zespole ds. Zrównoważonego Rozwoju Deloitte
 • Marta Orzęcka, starszy konsultant w zespole ds. Zrównoważonego Rozwoju Deloitte

 

Webinar pt. "Zrównoważone finansowanie" jest adresowany do:

 • osób chcących lepiej zrozumieć przyczyny oraz kierunek, w jakim rozwija się trend zrównoważonego finansowania
 • dyrektorów finansowych, osób odpowiedzialnych za pozyskiwanie finansowania projektów inwestycyjnych
 • przedstawicieli banków, instytucji zarządzających aktywami, funduszy inwestycyjnych, towarzystw ubezpieczeniowych
 • osób odpowiedzialnych za kwestie związane z zarządzaniem ryzykiem, compliance oraz public affairs w firmach 
 • osób odpowiedzialnych za raportowanie niefinansowe i finansowe (zespoły CSR, komunikacji, relacji inwestorskich, analityków).

Przypisy

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ujawniania informacji dotyczących zrównoważonych inwestycji i ryzyka dla zrównoważonego rozwoju oraz w sprawie zmiany dyrektywy (UE) 2016/2341; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (UE) 2016/1011 w odniesieniu do wskaźników referencyjnych niskoemisyjności i wskaźników referencyjnych pozytywnego wpływu na emisyjność

Czy ta strona była pomocna?