Artykuł

Raport: Menedżerowie CSR w Europie Środkowej

Jak CSR wpłynął na społeczeństwa i gospodarki Europy Środkowej

Październik 2015 r.

84 proc. menedżerów ds. CSR z krajów Europy Środkowej uważa, że biznes przyczynił się do rozwiązania palących problemów społeczno-gospodarczych, w tym wyzwań związanych z ochroną środowiska czy bezrobociem. W Polsce wskaźnik ten wynosi jedynie 65 proc.

Najważniejsze wnioski raportu Deloitte “How CSR has influenced Central European societies and economies. Lessons learnt and future trends”:

  • Menedżerowie CSR z Europy Środkowej podkreślają przede wszystkim rolę biznesu w łagodzeniu problemów związanych z ochroną środowiska, a także we wspieraniu edukacji oraz w walce z bezrobociem. Są to kluczowe problemy, w które biznes powinien się ich zdaniem angażować także w przyszłości. Badani oczekiwaliby większej niż dotychczas aktywności w walce z korupcją.
  • Kluczowych korzyści z działań CSR to wg respondentów: wzrost zaangażowania pracowników (65 proc.), poprawa reputacji (55 proc.) i poprawa relacji ze społecznościami lokalnymi (53 proc).
  • Menedżerowie CSR największych szans rozwoju społeczno-gospodarczego swoich krajów upatrują w oddziaływaniu biznesu na wzrost konkurencyjności gospodarki (96%), wpływie przedsiębiorstw na poprawę aktywności zawodowej (94%), a także ich wpływie na kształtowanie gospodarki opartej na wiedzy i kapitale intelektualnym (91%).
  • Zdecydowana większość menedżerów uważa, iż w najbliższych latach modele biznesowe firm zmienią się (86%), a znaczącym bodźcem tych zmian będzie presja klientów, którzy coraz częściej oczekiwać będą od rynku produktów i usług społecznie odpowiedzialnych (75%).
  • 76 proc. menedżerów wierzy w dalszy rozwój CSR w Europie Środkowej. Zarazem jednak uważa, że na jego drodze mogą stanąć następujące przeszkody: błędne postrzeganie idei CSR jako formy działań sponsoringowych (59%), brak zachęt ze strony administracji publicznej (52%) oraz niechęć biznesu do inwestowania funduszy w działania CSR (46%).

Badanie Deloitte „Menedżerowie CSR w Europie Środkowej” zostało przeprowadzone wśród menedżerów odpowiedzialnych za CSR w Czechach, Słowenii, Bułgarii, Kosowie, Rumunii, Serbii, na Węgrzech, Słowacji, Litwie oraz Łotwie. Jest ono częścią badania Forum Odpowiedzialnego Biznesu, które w ramach obchodów 15 lat partnerstwa na rzecz CSR w Polsce przeprowadziło analogiczny przegląd wśród polskich menedżerów CSR. Zarówno badanie polskie, jak i środkowoeuropejskie pokazuje wpływ praktyków CSR na szerzenie tematyki odpowiedzialnego biznesu w firmach oraz ich obserwacje dotyczące pozytywnego oddziaływania CSR na kondycję społeczno-gospodarczą poszczególnych krajów.

Więcej informacji nt. polskiego badania „Menedżerowie CSR”

***

"Menedżerowie CSR" to badanie Forum Odpowiedzialnego Biznesu, największej i najdłużej działającej polskiej organizacji pozarządowej, która zajmuje się koncepcją CSR w kompleksowy sposób. Kolejna odsłona badania odbyła się w 2015 roku, czyli roku jubileuszu 15 lat partnerstwa na rzecz CSR w Polsce". Partnerami tego badania są Deloitte i PBS. Badanie w krajach Europy Środkowo-Wschodniej z wyjątkiem Polski zostało zrealizowane przez Deloitte.

BADANIE: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

PARTNERZY BADANIA: Deloitte, Instytut PBS

"CSR Managers Survey 2015 in Central Europe" (w j. angielskim)

Wideo: Wyniki badania "Menedżerowie CSR w Europie Środkowej"

Czy ta strona była pomocna?