Podatek węglowy: dodatkowe koszty dla Twojej firmy czy punkt wyjścia do przekształcenia firmy?

Artykuł

Podatek węglowy: dodatkowe koszty dla Twojej firmy czy punkt wyjścia do przekształcenia firmy?

Kwartalny przewodnik po świecie motoryzacji.

Q3 2024

Drodzy Czytelnicy, przedstawiamy zbiór wartościowych treści zawierających badania Deloitte, badania rynku i opinie ekspertów, obejmujące różne aspekty branży motoryzacyjnej.

 

 

Biuletyn CE Automotive

Nasz biuletyn będzie Cię informował o najnowszych spostrzeżeniach i trendach w branży motoryzacyjnej. Aby mieć pewność, że nie przegapisz przyszłych wydań, zachęcamy do subskrypcji.

Subskrybuj!

Podatek węglowy: dodatkowe koszty dla Twojej firmy czy punkt wyjścia do przekształcenia firmy?

Faza wprowadzająca regulacje dotyczące podatku węglowego weszła w życie 1 października 2023 r. Nie należy go jednak postrzegać wyłącznie jako wymogu sprawozdawczego CBAM, ale raczej jako okazję do wykorzystania korzyści wykraczających poza zgodność. Zgodność z przepisami jest tylko punktem wyjścia, a nie celem końcowym.

Identyfikowalność danych ma kluczowe znaczenie – ponieważ kary za niezgłoszone emisje CO2 są już stosowane w pierwszej fazie, priorytetem powinna być automatyzacja przepływu danych i zapewnienie bezproblemowej sprawozdawczości CBAM. Planowanie z wyprzedzeniem pozwala na znaczące oszczędności kosztów przed końcem 2026 roku.

Zasadnicze znaczenie ma ustanowienie jasnej historii obliczeń i danych podlegających audytowi, co pozwoli uniknąć ręcznego gromadzenia danych oraz ustanowienia elastycznych procesów gromadzenia danych i obliczeń. Dane odgrywają istotną rolę na tych wczesnych etapach, zwłaszcza że obliczenia wciąż ewoluują.

Usprawnienie danych nie tylko usprawnia raportowanie (nie tylko raportowanie CBAM), ale także umożliwia podejmowanie lepszych strategicznych decyzji. Dostosowanie strategii firmy w zakresie danych do jej ogólnej strategii i ustalenie własności danych to niezbędne kroki. Przejście na firmę opartą na danych, gromadzenie danych z odpowiednim monitorowaniem jakości, raportowaniem i przejrzystością może zmienić zasady gry, zwiększając konkurencyjność.

Co więcej, firmy mogą zarządzać operacjami w oparciu o spostrzeżenia, a nie intuicję. Włączenie rozwiązań technicznych, takich jak modele oparte na sztucznej inteligencji, skraca czas poświęcany na planowanie, podejmowanie decyzji i rutynowe zadania. Jest to punkt kulminacyjny transformacji firmy, w której raportowanie CBAM staje się mniej ważne, a operacje biznesowe mogą odzyskać centralne miejsce. Pamiętaj, że zapoznanie się z zasadami raportowania CBAM to ważny krok, ale nie koniec drogi.

Najnowsze analizy i badania Deloitte

Zrównoważona transformacja łańcucha dostaw

Firmy muszą stawić czoła poważnym wyzwaniom związanym ze zrównoważonym rozwojem, jednak te wyzwania mogą również prowadzić do nowych możliwości. Większość emisji CO2 firm (ponad 70%) pochodzi z ich łańcuchów dostaw, co czyni je kluczowym obszarem działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Aby uzyskać pełny obraz wpływu na środowisko, firmy muszą zapewnić przejrzystość już na wczesnych etapach łańcucha wartości produktu, uwzględniając emisje i zużycie zasobów w całym cyklu życia.

Cyfryzacja odgrywa coraz ważniejszą rolę w działaniach na rzecz dekarbonizacji, czyniąc inicjatywy ESG bardziej efektywnymi i tańszymi. Cyfrowe ekosystemy łańcucha dostaw ułatwiają współpracę w zakresie badań i rozwoju, zaopatrzenia, produkcji, dostaw i usług posprzedażowych, zapewniając jednocześnie przejrzystość działań ESG, wysoką automatyzację i niskie koszty.

W sektorze motoryzacyjnym wyraźnie widać korzyści płynące ze zrównoważonych praktyk w łańcuchach dostaw. Producent oryginalnego wyposażenia samochodowego (OEM) wdrożył recykling aluminium w obiegu zamkniętym, osiągając znaczne oszczędności CO2 i redukcję energii. W latach 2017-2021 inicjatywa ta pozwoliła zaoszczędzić ponad 500 000 ton CO2 i zmniejszyć emisje o około 40% w 2018 roku. Ponadto ponowne wykorzystanie aluminium wtórnego zużywa do 95% mniej energii w porównaniu z produkcją aluminium pierwotnego. Ten przykład ilustruje, w jaki sposób przemysł motoryzacyjny może rozwijać zrównoważone praktyki dzięki innowacyjnym strategiom recyklingu i ponownego wykorzystania materiałów.

Chociaż wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem stawiają przed firmami poważne zagrożenia, mogą one również stać się katalizatorem wzrostu, innowacji i dywersyfikacji. Przeprowadzenie zrównoważonej transformacji łańcucha dostaw pozwala nie tylko ograniczyć ryzyko i zapewnić zgodność z przepisami, ale również tworzyć wartość, przyciągać klientów i zwiększać ogólną wydajność.

 

Dlaczego baterie są zbyt cenne, aby je poddać recyklingowi?

Wysoki koszt baterii jako kluczowego komponentu, determinuje cenę samochodów elektrycznych. Zmniejszenie kosztów akumulatorów umożliwi szerszą dostępność tych pojazdów, zwłaszcza w segmentach cenowo wrażliwych.

Dowiedz się, w jaki sposób nasza funkcja PoV "Multi-Lifecycle-Battery" bada koncepcję wielokrotnego użytkowania baterii i może oszczędzać zasoby i obniżać koszty, jednocześnie łagodząc wpływ na środowisko.

Czy ta strona była pomocna?