Punkty widzenia

Raportowanie pozafinansowe zyska na znaczeniu 

Liczą się nie tylko finanse

Październik 2015 r.

W dzisiejszych czasach rynek, klienci i same firmy przykładają coraz większą wagę do transparentności. Coraz bardziej też zwracają uwagę na wpływ firm na społeczeństwo, środowisko i gospodarkę. Jest to po części wynik wszechobecności nowoczesnych kanałów komunikacji, jak i konieczności odbudowania nadszarpniętego przez kryzys zaufania.

Raportowanie pozafinansowe obowiązkowe od 2017 r.

Pod lupę brane są nie tylko same finanse firmy, ale także aktywa niematerialne, które stanowią od 50 do 84 proc. wartości przedsiębiorstwa. Narzędziem, służącym do budowania wiarygodności spółek, jest raportowanie pozafinansowe, w ramach którego firmy ujawniają m.in. ocenę ryzyk, podstawy zarządcze i wskaźniki z zakresu przeciwdziałania korupcji, negatywny wpływ na środowisko naturalne, aspekty pracownicze, społeczne oraz poszanowanie praw człowieka. Raportowanie to stanie obowiązkowe od 2017 r. w związku z wejściem w życie unijnej dyrektywy ws. ujawniania danych pozafinansowych (Dyrektywa 2014/95/UE).

- Firmy powinny potraktować dyrektywę jako szansę. Odpowiednio przygotowane i zweryfikowane sprawozdania to dobry przyczynek do pokazania się jako wiarygodna i przejrzysta organizacja. Takie podejście buduje zaufanie klientów, a zaufanie w 49% decyduje o ich przywiązaniu do danej firmy czy marki. Raporty pozafinansowe mogą też pomóc firmom zidentyfikować nowe szanse biznesowe oraz źródła tworzenia wartości - mówi Irena Pichola, Partner Deloitte, Lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i w Europie Środkowej.

Obowiązek obejmie m.in. spółki giełdowe, banki oraz fundusze inwestycyjne, które zatrudniają ponad 500 osób i mają sumę bilansową powyżej 20 mln EUR lub obroty netto powyżej 40 mln EUR. Wg szacunków Deloitte w Polsce jest przynajmniej 300 takich firm ( w całej UE ok. 6 tys.). O tym, kto faktycznie będzie musiał przygotowywać takie sprawozdania, rozstrzygnie ustawa, którą przygotowuje Ministerstwo Finansów.

Pierwsze raporty powinny być sporządzone za 2017 r. Deloitte przeprowadził ankietę wśród dyrektorówfinansowych krajowych przedsiębiorstw, w której pytał o stan o przygotowań do nowej regulacji. Niemal połowa z 50 respondentów nie znała wymogów dyrektywy. – Trzeba jednak powiedzieć, że stopniowo świadomość nowych obowiązków rośnie. Już teraz mamy grupę 30-40 firm, które od kilku lat raportują pozafinansowo – podkreśla Irena Pichola.

Raportowanie pozafinansowe a standard GRI

Ponad jedna piąta firm z rankingu 500 największych przedsiębiorstw Europy Środkowej sporządzonego przez Deloitte, CE Top 500, raportuje pozafinansowo lub planuje to zrobić za 2015 r. 40 firm z tej grupy pochodzi z Czech, 27 z Polski i 13 z Węgier. Wg Ireny Picholi warto podkreślić, że u nas niemal wszystkie zdecydowały się na raportowanie zgodnie ze międzynarodowym standardem GRI. W Czechach firm stosujących wytyczne GRI jest zdecydowanie mniej. Podejście polskich firm świadczy o ich profesjonalizmie.

Raportowanie pozafinansowe a RESPECT Index

Dobrze przygotowane raporty pozafinansowe mają coraz większe znaczenie dla inwestorów, szczególnie zagranicznych. Nie patrzą oni już tylko na samą kondycję finansową spółek, ale uwzględniają też aspekty środowiskowe, społeczne i z zakresu ładu korporacyjnego. W latach 2011-2013 wartość aktywów europejskich funduszy inwestujących w spółki odpowiedzialne społecznie wzrosła z 48 do 58 mld euro. Na świecie wiodącym indeksem analizującym firmy pod względem odpowiedzialnego biznesu jest Dow Jones Sustainability Index.

Polska także może pochwalić się takim wskaźnikiem. To RESPECT Index - pierwszy w Europie Środkowej indeks spółek odpowiedzialnych na GPW. RESPECT wzrósł o 151 proc. od momentu powstania w 2009 r. Dla porównania w tym samym czasie WIG osiągnął stopę zwrotu 81,7 proc., a WIG20 16,4 proc. - podkreśla Irena Pichola. –Spółki, wchodzące w skład RESPECT Index, zyskują w oczach inwestorów zagranicznych i krajowych jako liderzy, którzy wyznaczają trendy na polskim rynku.

Więcej informacji o RESPECT Index.

Czy ta strona była pomocna?