Innostore

Nowości

Deloitte InnoStore

mobilny asystent zarządzania innowacjami w firmie

Dla każdego debiutującego i doświadczonego innowatora tworzymy Deloitte InnoStore - platformę cyfrowej dystrybucji zasobów wiedzy, rozwiązań, narzędzi i aplikacji, które mogą być pobierane bezpośrednio na urządzenia mobilne.

Dla wszystkich firm, które:

 • prowadzą prace badawczo rozwojowe,
 • chcą skutecznie chronić powstającą, nową wiedzę,
 • mają portfel projektów badawczych i chcą odpowiednio przypisać ekspertów i koszty do ich realizacji, ale mają wątpliwości jaką hierarchę ważności im nadać,
 • szukają sposobu na obniżenie kosztów realizacji projektów ryzykownych, 
 • szukają inspiracji i pomysłów płynących z doświadczeń innych,
 • chcą się upewnić, że ich pomysł jest nowy i nie został już przez kogoś objęty ochroną,
 • chcą zorganizować zespół badawczy, korzystając z zasobów zewnętrznych, w modelu otwartej innowacji, 
 • chcą nabyć nowe umiejętności, a nie jedynie przeczytać o zasadach zarządzania B+R w organizacji, 
 • dużo podróżują i mogą wykorzystać czas na naukę w każdych okolicznościach korzystając ze swojego telefonu lub tabletu,
 • wierzą w potencjał swój i swoich współpracowników i z ambicją patrzą w przyszłość,
 • chcą się uczyć od najlepszych, ale nie mają środków na zaangażowanie dużej, międzynarodowej firmy doradczej do realizacji wszystkich strategicznych projektów. 

Dla każdego debiutującego i doświadczonego innowatora tworzymy Deloitte InnoStore - platformę cyfrowej dystrybucji zasobów wiedzy, rozwiązań, narzędzi i aplikacji, które mogą być pobierane bezpośrednio na urządzenia mobilne.

Deloitte InnoStore umożliwi dostęp do uporządkowanej wiedzy i wsparcie w nabyciu umiejętności potrzebnych do zidentyfikowania istniejącego potencjału B+R w przedsiębiorstwie i możliwości podniesienia nakładów na B+R.

Deloitte InnoStore umożliwi niskokosztową samodzielną identyfikację i ocenę potrzeb i problemów zarządczych w odniesieniu do B+R oraz wyszukanie informacji i narzędzi pozwalających na ich rozwiązanie.

Dzięki Deloitte InnoStore, korzystanie ze światowych zasobów wiedzy Deloitte* będzie możliwe w każdej chwili oraz miejscu poprzez urządzenia mobilne.

*- Deloitte został uznany za lidera strategii innowacyjności i tworzenia ekosystemów sprzyjających wprowadzaniu nowych rozwiązań/produktów (Kennedy Consulting Research, 2013)

Projekt „Deloitte InnoStore: platforma cyfrowej dystrybucji narzędzi zarządzania know-how i B+R” (umowa o dofinansowanie POIG.01.04.00-14-328 podpisana z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju) uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej i jest realizowany w ramach Działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Instytucją zarządzającą PO IG jest Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Zapytania ofertowe:

> Zapytanie system IT 17.07

Czy ta strona była pomocna?

Powiązane tematy