gameinn

Analizy

GAMEINN – 80 mln PLN na wsparcie nie tylko branży gier wideo

Alert europejski (07/2016)

Do 16 sierpnia potrwa nabór do konkursu GAMEINN finansowanego ze środków Działania 1.2 PO IR. Tym razem na wsparcie działalności badawczo-rozwojowej mogą liczyć przedsiębiorstwa z branży gier wideo. Ale nie tylko. O dofinansowanie mogą się też ubiegać firmy zainteresowane rozwojem nowoczesnych i innowacyjnych narzędzi przeznaczonych m.in. do działalności szkoleniowej, edukacyjnej i medycznej. Maksymalne dofinansowanie może wynieść nawet 16 mln złotych.

Zachęcamy do lektury naszego bloga „Deloitte Innowacje”, gdzie bardziej szczegółowo opisujemy potencjalnych beneficjentów GAMEINN nie tylko z branży gier wideo oraz tematykę projektów mogących uzyskać dofinansowanie.

GAMINN - Najważniejsze informacje

Beneficjenci: 

 • Przedsiębiorstwa (w tym duże)
 • Konsorcja przedsiębiorstw

Intensywność wsparcia: 25 – 80% (zależnie od statusu beneficjenta i specyfiki projektu)

Koszty kwalifikowalne (m.in.)

 • Wynagrodzenia
 • Podwykonawstwo
 • Koszty aparatury badawczej (zakup i amortyzacja)
 • Amortyzacja gruntów i budynków
 • Pozostałe koszty operacyjne

Alokacja: 80 mln PLN

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 500 tys. PLN

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 20 mln PLN

Czynniki sukcesu:

 • Nowość rezultatów projektu
 • Zgodność i spójność opisu prac badawczych z obszarami badawczymi konkursu
 • Zapotrzebowanie na wyniki projektu i opłacalność wdrożenia

GAMINN: Tematy badawcze

GAMINN: Dlaczego warto współpracować z Deloitte?

 • Jesteśmy jednym z najbardziej doświadczonych zespołów w dziedzinie wspierania biznesu w pozyskiwaniu niekomercyjnego wsparcia na polskim rynku. Posiadamy bogate portfolio klientów, którzy współpracują z nami od wielu lat, w tym z tzw. sektora kreatywnego.
 • Realizowaliśmy dla polskich przedsiębiorstw wiele projektów w zakresie m.in. inwestycji w B+R, pozyskując dla naszych klientów 5,5 mld PLN w formie grantów!
 • Mamy doświadczenie w opracowywaniu strategii finansowania inwestycji ze źródeł publicznych, przygotowywaniu wniosków o pomoc publiczną, we wdrażaniu i zarządzaniu dofinansowanymi projektami oraz nawiązywaniu współpracy z liderami rynku nowych technologii (m.in. jako organizator Deloitte Technology Fast 50).
 • Przy ubieganiu się o pomoc publiczną oraz w trakcie wdrażania projektu nasi eksperci współpracują z doradcami Deloitte z takich dziedzinach jak prawo, finanse, czy innowacje, a także z ekspertami naukowo-techniczni, specjalizującymi się w IT, przemyśle, biotechnologii i wielu innych sektorach.

Subskrybuj "Alerty europejskie"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?