Analizy

Ulga podatkowa na B+R w Polsce atrakcyjniejsza

Alert europejski (09/2016)

23 listopada prezydent podpisał ustawę wprowadzającą zmiany w dostępnej od 1 stycznia 2016 r. uldze podatkowej na prowadzenie działalności badawczo–rozwojowej. Nowa ulga, która wejdzie w życie 1 stycznia 2017 r., ma podnieść poziom innowacyjności polskich przedsiębiorstw i uatrakcyjnić finansowanie działalności B+R.

Treść ustawy o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej jest dostępna pod tym linkiem.

GŁÓWNE ZMIANY:

1. Zwiększenie wartości odpisów – podmioty działające na terytorium Polski będą mogły obniżyć odstawę opodatkowania o:

  • 150% kosztów wynagrodzeń oraz kosztów ubezpieczeń społecznych pracowników wykonujących zadania związane z B+R
  • 130% (duże przedsiębiorstwa) lub 150% (mikro, małe i średnie firmy - MŚP) pozostałych kosztów operacyjnych związanych z B+R

Przykład:

Rocznie duże przedsiębiorstwo przeznacza na działalność B+R 10 mln PLN, w tym na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w prace B+R 5 mln PLN.

Dodatkowy odpis od podstawy opodatkowania: 4 000 000 PLN (5 000 000 PLN * 50% + 5 000 000 PLN * 30%)

Korzyść podatkowa (zmniejszenie podatku należnego): 760 000 PLN (4 000 000 PLN * 19%). Przy obecnie obowiązujących wartościach odpisów korzyść podatkowa wyniosłaby 380 000 PLN

2. Okres, w którym będzie możliwe rozliczenie kosztów, wydłuży się z 3 do 6 lat

3. Katalog kosztów kwalifikowanych zostanie rozszerzony w przypadku podmiotów z sektora MŚP o koszty uzyskania patentu na wynalazek oraz prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego

4. Preferencje przyznane zostaną firmom rozpoczynających działalność – przez pierwszy rok działalności (MŚP – dwa lata) firmy będą mogły uzyskać refundację 18 lub 19% (w zależności od formy opodatkowania) kosztów przeznaczonych na badani i rozwój kwalifikujących się do ulgi (koszty te nie będą w kolejnych okresach odliczane od podstawy opodatkowania). Jest to pomoc de minimis i podlega zwrotowi, jeżeli przed upływem trzech lat podatkowych, licząc od końca roku podatkowego, za który składane jest to zeznanie, podatnik zostanie postawiony w stan upadłości lub likwidacji.

Czy ta strona była pomocna?