Ankieta na temat działalności badawczo-rozwojowej w 2018 roku

Artykuł

Badania i rozwój w przedsiębiorstwach w Europie Środkowej w 2018 r.

Najnowsze trendy w obszarze B+R

Czerwiec 2018

Prezentujemy VI edycję raportu na temat działalności badawczo-rozwojowej w Europie Środkowej, który pokazuje najnowsze trendy w dziedzinie badań i rozwoju oraz strategie korzystania z dotacji i ulg podatkowych.

Odpowiedzi, które uzyskaliśmy z badania przeprowadzonego na początku 2018 roku, pozwoliły nam zidentyfikować trudności, na które napotykają firmy prowadząc działalność B+R, dowiedzieć się w jaki sposób firmy chronią swoje know-how oraz ustalić, jakiego rodzaju zachęty są najczęściej oferowane w krajach regionu Europy Środkowej.

Dzięki połączeniu specjalistycznej wiedzy naszych ekspertów oraz cennych informacji przekazanych przez respondentów został przygotowany raport na temat działalności B+R w regionie.

Tegoroczne badanie przeprowadzono w dziewięciu krajach Europy Środkowej (Chorwacja, Czechy, Estonia, Węgry, Litwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia). Łącznie wzięło w nim udział 329 firm.

Raport: Badania i rozwój w przedsiębiorstwach 2018

Zarejestruj się i pobierz raport

Kluczowe wnioski z raportu:

Zwiększenie wydatków na badania i rozwój

W porównaniu z poprzednią edycją badania zwiększył się odsetek firm z regionu deklarujących podniesienie poziomu wydatków na badania i rozwój w kolejnych latach. Ponad dwie trzecie firm (67%) planuje zwiększenie swoich wydatków w obszarze badań i rozwoju w ciągu najbliższych 3-5 lat. W Polsce odsetek ten wynosi 79%.
 

Ochrona własności intelektualnej

Najczęściej wykorzystywanym sposobem ochrony własności intelektualnej, zarówno w Polsce, jak i w pozostałych krajach biorących udział w badaniu, jest tajemnica przedsiębiorstwa. Wskazało na nią 82% polskich badanych, a w regionie 67%. Martwi jednak, że 12% firm w regionie deklaruje, że nie korzysta z żadnej formy ochrony własności intelektualnej. Jednak w porównaniu do poprzedniej edycji badania widać progres jeżeli chodzi o podejście firm do ochrony własności intelektualnej, co jest bardzo pozytywnym sygnałem.

Lepsze wsparcie w obszarze B+R

Największym problemem w systemie wsparcia badań i rozwoju, wskazanym przez 29% firm, jest identyfikowanie działalności badawczo-rozwojowej kwalifikującej się do zachęt, co wynika m.in. z niejasnych przepisów i interpretacji organów zaangażowanych w dystrybucję wsparcia na działalność badawczo-rozwojową.

Prowadzenie inwestycji w obszarze B+R

Podobnie jak w 2016 r., przedsiębiorstwa wskazują na dostępność zróżnicowanego wsparcia (63%) i wykwalifikowanej kadry badawczej (62%), jako głównych czynników, które mogą przyczynić się do zwiększenia inwestycji w badania i rozwój. Brak wykwalifikowanych naukowców jest obecnie poważnym wyzwaniem dla firm w Europie Środkowej, dlatego rządy w całym regionie powinny dokonać przeglądu swoich zasad dotyczących zatrudniania obcokrajowców realizujących działania badawczo - rozwojowe.

O ile innowacyjność gospodarki jest silnie powiązana z wydatkami na badania i rozwój, o tyle sukces danego kraju w zakresie innowacji nie zależy wyłącznie od wydatków ponoszonych na ten cel. Czynniki instytucjonalne, takie jak jakość i zrozumiałe przepisy prawne oraz to, czy środowisko inwestorów jest przyjazne lub wrogie, również mają na to wpływ.

Dominika Orzołek, Starszy Menedżer, Zespół ds. sektora publicznego, innowacji i zachęt inwestycyjnych

Tegoroczne badanie pokazuje, że firmy z Europy Środkowej często skarżą się na niejasne reguły dotyczące projektów badawczo-rozwojowych i jest to kwestia, którą władze państwowe powinny wziąć pod uwagę, aby pobudzić i zachęcić przedsiębiorców do inwestycji w tym obszarze.

Adam Wacławczyk, Partner w Dziale Doradztwa Podatkowego

Partnerzy badania w Polsce: