Przewodnik dla dostawców

Artykuł

Przewodnik dla dostawców

Ślad węglowy i cele redukcji emisji gazów cieplarnianych

Realizując strategię transformacji klimatycznej Deloitte dąży do osiągniecia celów klimatycznych zadeklarowanych w SBTi i zgodnych z Porozumieniem Paryskim. Cele te dotyczą również ograniczenia emisji w zakresie trzecim – w całym łańcuchu dostaw. W związku z tym dokładamy starań, by wpłynąć na naszych dostawców i nakłonić ich, by wyznaczyli własne cele klimatyczne i wdrożyli niezbędne działania zmierzające do osiągnięcia celów zgodnych z trajektorią 1,5% zapisaną w SBTi. Naszą kampanię edukacyjną dla dostawców współpracujących z Deloitte prowadzimy w dialogu z partnerami biznesowymi w łańcuchu dostaw przede wszystkim edukując i wspierając ich wysiłki. Jednym z ważnych elementów jest przekazanie dostawcom podręcznika opracowanego przez ekspertów Deloitte - Ślad węglowy i cele redukcji emisji gazów cieplarnianych, który pomoże w procesie wyznaczania i osiągania celów redukcji emisji.

Zapraszamy również do obejrzenia webinaru na kanale YouTube.

Czy ta strona była pomocna?