SPI 2016

Artykuł

Raport: Social Progress Index 2017

Czerwiec 2017 r.

Najważniejsze wnioski z raportu SPI 2017:

Średnia dla całego świata wyniosła 64,85 punktów, a to oznacza wynik pomiędzy poziomem, który osiągnęły Indonezja i Botswana.

 • W tym roku krajem o najwyższym poziomie rozwoju społecznego jest Dania. Pozostałe kraje skandynawskie także osiągnęły bardzo wysokie wyniki.
 • Kanada jest najlepszym krajem spośród krajów G7 (6 pozycja).
 • Brazylia wypadła najlepiej spośród krajów BRICS, zajmując 43. miejsce.
 • W ciągu ostatnich czterech lat największy progres - zwiększając swoje wyniki o trzy lub więcej punktów - osiągnęły kraje o niskim i średnim dochodzie, które mają najwięcej do poprawienia: Nepal, Kirgistan, Ghana, Bangladesz, Wybrzeże Kości Słoniowej, Myanmar (d. Birma), Sierra Leone, Togo i Nigeria.
 • Z kolei kraje, które w ciągu ostatnich czterech lat wykazały największy spadek (zmniejszając liczbę punktów o więcej niż jeden punkt), to: Nikaragua, Węgry, Republika Środkowej Afryki i Kongo.
 • Wskaźnik PKB nie odzwierciedla poziomu rozwoju społecznego. Wśród krajów, które, mając niski poziom PKB, osiągnęły stosunkowo wysoki poziom rozwoju społecznego, znalazły się: Kostaryka, Nepal, Kirgistan, Mołdawia i Senegal. W odwrotnej sytuacji są m.in. Arabia Saudyjska czy Kuwejt.
 • W tym roku dokonano analizy, z której wynika, że gdyby świat składał się ze 100 ludzi, to 65 z nich byłoby użytkownikami smartfonów, 51 z nich powiedziałoby, że ich kraj jest dobrym miejscem dla imigrantów; a 74 kobiety miałoby dostęp do nowoczesnej antykoncepcji.

Raport Social Progress Index 2017 jest dostępny na stronie Social Progress Imperative.


O Indeksie Rozwoju Społecznego:

Od kilkudziesięciu lat świat przyzwyczaił się do mierzenia sukcesu danego kraju jedynie poprzez wzrost PKB. Tymczasem wskaźnik ten nie pokazuje pełnej kondycji, w której znajduje się społeczeństwo i gospodarka danego kraju np. nie definiuje jego wyzwań społecznych i środowiskowych. Postęp społeczny co prawda rośnie wraz z PKB, jednak od pewnego poziomu bogactwa społeczeństwa trudno jest go zwiększyć tylko poprzez wzrost gospodarczy. Dlatego cztery lata temu organizacja Social Progress Imperative stworzyła Social Progress Index (SPI) – czyli Indeks Rozwoju Społecznego. SPI uwzględnia w analizie czynniki społeczne oraz środowiskowe, co w połączeniu z informacjami ekonomicznymi, daje pełniejszy oraz długoterminowy obraz rozwoju krajów. SPI to indeks odpowiadający potrzebom XXI wieku.

Z analizy organizacji Social Progress Imperative wynika, że najmniej skorelowane z PKB są czynniki związane z tolerancją, wolnością osobistą i ekosystemem, ale mają one duży wpływ na pozycję danego kraju w zestawieniu. Jednocześnie ranking pokazał, że większość krajów dobrze sobie radzi z zaspokojeniem podstawowych potrzeb człowieka, o czym świadczy fakt, że osiągnęły one cele założone w ramach Milenijnych Celów Rozwoju ONZ.

Teraz nadszedł czas na realizację nowych Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (z ang. SDGs – Sustainable Development Goals). Ich osiągnięcie do 2030 r. nie będzie łatwym zadaniem m. in. ze względu na ich kompleksowy zakres, który dotyczy zarówno sfery społecznej, środowiskowej, jak i gospodarczej. Choć to rządy będą odpowiedzialne za ich realizację, bez większego zaangażowania biznesu może to być trudne. Mapą drogową, jak osiągnąć SDGs, może właśnie być SPI, który uzupełnia się z ideą zrównoważonego rozwoju.

Social Progress Index Complements the Sustainable Goals

Wskaźnik Social Progress Index powstaje poprzez obliczenie średniej w trzech kategoriach:

1) Zaspokojenie fundamentalnych potrzeb człowieka (Basic Human Needs):

 • żywność i podstawowa opieka zdrowotna,
 • jakość powietrza, dostęp do wody pitnej i warunki sanitarne,
 • bezpieczne schronienie („dach nad głową” i dostęp do energii elektrycznej),
 • bezpieczeństwo osobiste.

2) Fundamenty dobrobytu (Foundations of Wellbeing):

 • dostęp do podstawowej wiedzy i edukacji,
 • dostęp do informacji i środków komunikacji,
 • zdrowie i dobre samopoczucie,
 • trwałość ekosystemu

3) Możliwości awansu społecznego i wolności osobiste (Opportunity):

 • prawa osobiste,
 • dostęp do szkolnictwa wyższego,
 • wolność wyboru oraz osobista,
 • równość i tolerancja.

Social Progress Index 2017 - Wyniki, Polska na 32 pozycji

Social Progress Index 2017 - Wyniki dla Polski

2017 Social Progress Index. Czego możemy się dowiedzieć o globalnej społeczności?

Subskrybuj "Informacje prasowe"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych informacjach prasowych.

Subskrybuj "Sustainability Insights"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?