CSR, zrównoważony rozwój, raportowanie niefinansowe

Artykuł

2 lata od ogłoszenia Agendy 2030 i przyjęcia Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs)

Warsztat Deloitte z Susan McPherson 

Sustainability Insights (10/2017)

Wypracowane przez Organizację Narodów Zjednoczonych Agenda 2030 i przyjęte 25 września 2015 r. Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) wyznaczają kierunek globalnych działań, których celem jest stawianie czoła kluczowym wyzwaniom społecznym i środowiskowym. Zwracają one uwagę m.in. na konieczność eliminacji ubóstwa, ochronę środowiska naturalnego oraz zagwarantowanie zrównoważonej konsumpcji i produkcji.

Na rzecz ludzi i ziemi

Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju – 2030

Liderzy biznesu muszą otwarcie spojrzeć na otoczenie i dostrzec potencjał  w zmianach, które wokół zachodzą. Nieuniknione są zmiany w modelach biznesowych i albo staną się one źródłem sukcesu i budowania przewagi konkurencyjnej firm, albo przyczyną ich problemów, w przypadku niezareagowania na to, co dzieje się w otoczeniu. Niezbędne jest przejście z analiz krótkoterminowych opartych wyłącznie na wyniku finansowym, na długoterminowe wskaźniki rozwoju, ale także wzmocnienie relacji z interesariuszami zewnętrznymi i gotowość do współpracy z nimi w kwestiach społecznych i środowiskowych.

Wierzymy, że Cele Zrównoważonego Rozwoju są kompasem wyznaczającym drogę do trwałego rozwoju naszej planety i kraju. Z drugiej strony, jesteśmy też świadomi, że biznes nie zawsze potrafi zrozumieć rolę jaką mógłby odegrać przyczyniając się do ich realizacji i jak ogromne szanse rozwoju, określania nowych rynków, generowania przychodów czy ograniczania kosztów mogą się z tym wiązać.

Irena Pichola, Partner, Lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju, Deloitte

Dlatego też, liderzy biznesu powinni pamiętać, że zadaniem firm nie jest włączanie się w realizację wszystkich Celów Zrównoważonego Rozwoju, ale skoncentrowanie na tych najważniejszych dla danej firmy. Podejmując więc decyzję o zaangażowaniu w SDGs, przedsiębiorstwa powinny wziąć pod uwagę trzy kwestie:

  • Po pierwsze, z całej grupy celów wybierać te, w których mogą faktycznie coś zrobić, a podejmowane przez nie działania mogą doprowadzić do realnych zmian.
  • Po drugie, powinny brać przede wszystkim pod uwagę te, które są zintegrowane z podstawową działalnością biznesową i w perspektywie stworzą szansę dla rozwoju samej firmy.
  • I po trzecie, warto koncentrować się na tych celach, które są także priorytetami dla kraju, aby zwiększyć skalę i efektywność działań na poziomie krajowym.

Do 2030 roku zostało niespełna 13 lat. Ile z tych 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju i 169 zadań zostanie zrealizowanych i w jaki sposób – nie wiadomo. Pewne jest, że innej drogi nie ma.

"Na rzecz ludzi i Ziemi"  >> czytaj całość artykułu.

Jak budować społeczną odpowiedzialność biznesu w firmie

Warsztaty Deloitte z Susan McPherson

Budowanie odpowiedzialności za firmę to działanie nie tylko słuszne ale również korzystne z punktu widzenia biznesu. Badania pokazują, że konsumenci wolą kupić produkty od marek prowadzących swój biznes w sposób odpowiedzialny, i że pracownicy - zwłaszcza Millenialsi - chcą pracować w firmach realizujących takie podejście.

Warsztaty przygotowane przez Deloitte i Susan McPherson “How to build corporate social responsibility into your business” mają na celu wypracowanie platformy współpracy i działania z zakresu zróznoważonego rozwoju i odpowiedzialnego zarządzania wpływające na działalność biznesu oraz określenie rzeczywistych możliwości.

W trakcie warsztatu podamy konkretne przykłady i inspiracje dotyczące strategicznego podejścia do zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności przedsiębiorstw zrówno z rynku polskiego jak i międzynarodowego. Udzielimy uczestnikom wskazówek, pokażemy narzędzia do rozwijania partnerstw, angażowania konsumentów i pracowników.

Warsztaty odbędą się 26 października 2017 r. w Warszawie w ramach pierwszej edycji imprezy „Masters and Robots”, którą Deloitte wspiera jako partner Singularity University Warsaw Chapter.

SingularityU - Masters & Robots to konferencja o przyszłości świata i biznesu. Kilkudziesięciu ekspertów, przedsiębiorców i profesorów akademickich z zagranicy przekaże swoją wiedzę w zakresie nowych technologii i nowoczesnych metod zarządzania biznesem. Wydarzenie będzie jednym z najważniejszych tech-eventów w tym roku w kraju.

CSR. Cele Zrównoważonego Rozwoju w strategii firmy

Studia podyplomowe na Akademii Leona Koźmińskiego we współpracy z Deloitte

Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju – 2030 stała się punktem odniesienia dla wielu państw, przedsiębiorstw, a także dla innych organizacji, do projektowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Podejmowanie przez firmy zobowiązań dotyczących realizacji SDGs prowadzi do radykalnych zmian na poziomie wizji, strategii, systemów zarządzania, działań operacyjnych i sprawozdawczości. Dzięki temu firmy maksymalizują wkład w zrównoważony rozwój, osiągając jednocześnie realne korzyści biznesowe.

IX edycja studiów podyplomowych CSR będzie koncentrować się wokół zagadnień, dotyczących realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju przez biznes.

O wyjątkowym charakterze tych studiów decydują m.in.:

  • grono wykładowców złożone z największych autorytetów w dziedzinie nowoczesnego CSR,
  • połączenie doświadczeń praktyków z wielu dziedzin,
  • formuła zajęć warsztatowych, podczas których słuchacze projektują rozwiązania strategiczne nakierowane na realizację SDGs,
  • wiedza z zakresu raportowania w oparciu o Global Reporting Initiative.

W ramach tegorocznej edycji studiów podyplomowych CSR na Akademii Leona Koźmińskiego „Cele Zrównoważonego Rozwoju w strategii firmy”, chcemy się skupić na edukacji biznesu i pokazaniu nie tylko samych Celów, ale też szans i możliwości jakie one stwarzają – mówi Irena Pichola, Partner, Lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju, Deloitte.

Subskrybuj "Sustainability Insights"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?