Listki CSR POLITYKI

Artykuł

Polska znalazła się na 32 miejscu w globalnym rankingu rozwoju społecznego - Social Progress Index 2017

Raport: Social Progress Index 2017

Sustainability Insights (7/2017)

Opublikowano tegoroczne wyniki Social Progress Index 2017

Dowiedz się więcej o raporcie "Social Progress Index 2017"

Raport: Social Progress Index 2017 (Pobierz PDF, obejrzyj infografiki) 

Polska w grupie państw o wysokim stopniu rozwoju społecznego (Informacja prasowa)

O Indeksie Rozwoju Społecznego:

Od kilkudziesięciu lat świat przyzwyczaił się do mierzenia sukcesu danego kraju jedynie poprzez wzrost PKB. Tymczasem wskaźnik ten nie pokazuje pełnej kondycji, w której znajduje się społeczeństwo i gospodarka danego kraju np. nie definiuje jego wyzwań społecznych i środowiskowych. Postęp społeczny co prawda rośnie wraz z PKB, jednak od pewnego poziomu bogactwa społeczeństwa trudno jest go zwiększyć tylko poprzez wzrost gospodarczy. Dlatego cztery lata temu organizacja Social Progress Imperative stworzyła Social Progress Index (SPI) – czyli Indeks Rozwoju Społecznego. SPI uwzględnia w analizie czynniki społeczne oraz środowiskowe, co w połączeniu z informacjami ekonomicznymi, daje pełniejszy oraz długoterminowy obraz rozwoju krajów. SPI to indeks odpowiadający potrzebom XXI wieku.

Najważniejsze wnioski Social Progress Index:

  • Średnia dla całego świata wyniosła 64,85 punktów, a to oznacza wynik pomiędzy poziomem, który osiągnęły Indonezja i Botswana.
  • W tym roku krajem o najwyższym poziomie rozwoju społecznego jest Dania. Pozostałe kraje skandynawskie także osiągnęły bardzo wysokie wyniki.
  • Kanada jest najlepszym krajem spośród krajów G7 (6 pozycja).
  • Brazylia wypadła najlepiej spośród krajów BRICS, zajmując 43. miejsce.
  • W ciągu ostatnich czterech lat największy progres - zwiększając swoje wyniki o trzy lub więcej punktów - osiągnęły kraje o niskim i średnim dochodzie, które mają najwięcej do poprawienia: Nepal, Kirgistan, Ghana, Bangladesz, Wybrzeże Kości Słoniowej, Myanmar (d. Birma), Sierra Leone, Togo i Nigeria.
  • Z kolei kraje, które w ciągu ostatnich czterech lat wykazały największy spadek (zmniejszając liczbę punktów o więcej niż jeden punkt), to: Nikaragua, Węgry, Republika Środkowej Afryki i Kongo.
  • Wskaźnik PKB nie odzwierciedla poziomu rozwoju społecznego. Wśród krajów, które, mając niski poziom PKB, osiągnęły stosunkowo wysoki poziom rozwoju społecznego, znalazły się: Kostaryka, Nepal, Kirgistan, Mołdawia i Senegal. W odwrotnej sytuacji są m.in. Arabia Saudyjska czy Kuwejt.
  • W tym roku dokonano analizy, z której wynika, że gdyby świat składał się ze 100 ludzi, to 65 z nich byłoby użytkownikami smartfonów, 51 z nich powiedziałoby, że ich kraj jest dobrym miejscem dla imigrantów; a 74 kobiety miałyby dostęp do nowoczesnej antykoncepcji.

Komentarz eksperta nt. SPI 2017

"Realizacja strategii odpowiedzialnego biznesu przynosi nie tylko korzyści dla społeczeństwa, ale ma również przełożenie na lepsze wyniki finansowe firm, przyciąga lepszych pracowników oraz zwiększa poziom zaufania społecznego do przedsiębiorstwa. Dlatego SPI może być wsparciem dla biznesu w zakresie wdrożenia koncepcji zrównoważonego rozwoju, identyfikacji wpływu firm na gospodarkę, społeczeństwo i środowisko oraz wsparciem w zarządzaniu tym wpływem, który powinien wspierać realizację celów biznesowych. To również szansa dla organizacji na pozyskanie informacji, które obszary rozwoju społecznego i gospodarczego są ważne, które mogą generować ryzyka, a które mogą stać się szansą rozwoju, czy budowania wspólnej wartości." 

mówi Rafał Rudzki, Starszy Menedżer w zespole Sustainability Consulting Central Europe Deloitte.

Subskrybuj "Sustainability Insights"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?