Zrównoważony rozwój w sektorze finansowym

Artykuł

Zrównoważony rozwój w sektorze finansowym

Jak skutecznie włączyć obszar ESG do działalności instytucji finansowych?

Sustainability Insights 6/2023

Sektor finansowy stoi przed wyjątkowymi wyzwaniami związanymi z włączeniem obszaru ESG do swojej działalności. Instytucje finansowe mają obowiązek analizować w jakim stopniu finansowane przez nich przedsięwzięcia spełniają kryteria środowiskowe, społeczne i zarządcze oraz jaki jest ich poziom dojrzałości strategicznego zarządzania obszarem ESG. Wypracowanie jednolitego podejścia do raportowania i dostęp do wiarygodnego źródła jakościowych danych stało się pilną potrzebą rynku.

We współpracy z BIK (Biuro Informacji Kredytowej) pracujemy nad stworzeniem sektorowego narzędzia do gromadzenia i zarządzania danymi dotyczącymi zrównoważonych finansów, z którego będą korzystać zarówno banki, jak i firmy poszukujące zielonego finansowania. Tworzona platforma ma szansę być unikalnym na skalę polską i europejską rozwiązaniem wyznaczającym standardy dla sektora bankowego i innych interesariuszy rynku.

Platforma wprowadzi standardy wymiany i raportowania danych, co znacząco ułatwi bankom spełnianie wymogów regulacyjnych. Jej celem będzie również monitorowanie oraz agregowanie wskaźników dotyczących charakterystyki portfela banków w kontekście zrównoważonego rozwoju i przygotowywanie instytucji finansowych do obowiązków wynikających z obecnych i przyszłych przepisów związanych z wdrażaniem wytycznych ESG. Platforma będzie wykorzystywać dane za 2022 rok, sukcesywnie aktualizowane w kolejnych latach.

Więcej informacji o współpracy Deloitte i BIK przy tworzeniu Platformy jest dostępne tutaj, a w kolejnych numerach Newslettera Sustainability Insights będziemy informować o narzędziu i o tym, jak polskie firmy, nie tylko z sektora finansowego, będą mogły z niego korzystać.

 

W newsletterze ponadto podsumowanie kilku ostatnich wydarzeń, w których brali udział eksperci Deloitte z zespołu Sustainability & Economics:

Future of Finance - Deloitte: Rozumiemy biznes jutra

17 października w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbyła się konferencja Future of Finance, podczas której zaproszeni goście, w tym Andrzej Zduńczyk i Paweł Żurek z BIK, rozmawiali o tym, jak będzie wyglądała funkcja finansów w przyszłości, w tym jak działy finansowe powinny się przygotować do nowych obowiązków związanych z raportowaniem pozafinansowym, jaką rolę odegra sztuczna inteligencja w finansach i które z nowych technologii na stałe zagoszczą w finansach.

Dowiedz się więcej

 

 

Inflacja, zmiany demograficzne i kryzys klimatyczny to kluczowe czynniki kształtujące przyszłość sektora ubezpieczeń

Inflacja, ryzyka geopolityczne oraz zmiany regulacyjne, demograficzne i klimatyczne powodują, że branża ubezpieczeniowa znajduje się w niemal nieustannej transformacji. Przyszłość branży w znacznym stopnie zostanie zdeterminowana przez umiejętność dostosowania się do zmieniających potrzeb społecznych i gospodarczych. O wyzwaniach stojących przed sektorem dyskutowano podczas konferencji „Ubezpieczenia: sprzedaż, innowacje, ryzyko”, której Deloitte był Partnerem.

Dowiedz się więcej

Edukacja w obszarze ESG fundamentem zielonej transformacji światowej gospodarki

Na przełomie listopada i grudnia b.r. odbędzie się 28. Światowy Szczyt Klimatyczny, poświęcony największym wyzwaniom w obszarze walki ze zmianami klimatu. Jako przygotowanie do tego wydarzenia, w dniach 5-6 października w Katowicach odbyła się druga edycja konferencji PreCOP, w której udział brali m.in. eksperci firmy doradczej Deloitte. Podczas odbywających się w ramach wydarzenia debat rozmawiano o szansach biznesowych wynikających ze wzrostu znaczenia czynników ESG, roli edukacji w zielonej transformacji oraz o wyzwaniach związanych ze zrównoważoną odbudową Ukrainy, której koszt może sięgnąć nawet 1 tryliarda dolarów.

Dowiedz się więcej

Raporty Zrównoważonego Rozwoju

Już 25 października odbędzie się gala Konkursu Raporty Zrównoważonego Rozwoju, podczas której także przedstawiciele sektora finansowego mają szanse odebrać wyróżnienia za m.in. najlepszy raport zrównoważonego rozwoju lub najlepszy raport zintegrowany. W edycji 2022 nagrodzone zostały trzy banki: ING BANK ŚLĄSKI S.A. (Nagroda główna w kategorii Raport zintegrowany), SANTANDER BANK POLSKA S.A. (Nagroda główna w kategorii Raport Zrównoważonego Rozwoju), BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.(Nagroda Giełdy Papierów Wartościowych). Jak będzie w tym roku?

Więcej o konkursie 

Alert regulacyjny

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) opublikował raport na temat roli ryzyka środowiskowego i społecznego w ramach ostrożnościowych instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych. Przyjmując podejście oparte na ryzyku, raport ocenia, w jaki sposób obecne ramy ostrożnościowe uwzględniają ryzyko środowiskowe i społeczne. Zaleca ukierunkowane ulepszenia w celu przyspieszenia integracji ryzyka środowiskowego i społecznego w ramach filaru 1. Proponowane ulepszenia mają na celu wsparcie transformacji w kierunku bardziej zrównoważonej gospodarki, przy jednoczesnym zapewnieniu, że sektor bankowy pozostanie odporny.

Dowiedz się więcej

Zapraszamy na nadchodzące wydarzenia dotyczące obszaru ESG:

Webinar: Strategia dekarbonizacji i cele SBTi
Case study LPP S.A.
18 października, godz. 14:00-15:00
Zobacz szczegóły i zarejestruj się

Webinar: Taksonomia – nowe obowiązki i praktyczne podejście do celu przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym
20 października, godz. 10:00-11:00
Zobacz szczegóły i zarejestruj się

Szkolenie on-line: Taksonomia – wymogi ujawnień w ramach sprawozdań za rok 2023
21 listopada, godz. 10:00-14:30
Zobacz szczegóły i zarejestruj się

Subskrybuj "Sustainability Insights"

Subskrybuj powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?