Działalność gospodarcza w warunkach niepewności

Artykuł

Działalność gospodarcza w warunkach niepewności

Jak koronawirus SARS-CoV-2 wpłynie na gospodarkę i firmy w Polsce

Sustainability Insights 1/2020

Zapewne w każdej firmie na całym świecie w ostatnich dniach i tygodniach radykalnie zmieniły się priorytety, bo pandemia COVID-19 zmienia nasze życie w niespotykany dotąd sposób. Zawirowania na rynkach nabierają tempa. Firmy opracowują plany, jak zapewnić swoim pracownikom i projektom bezpieczeństwo podczas prowadzenia działalności - jeżeli to możliwe - w formie zdalnej. Skala zmian sugeruje, że koronawirus będzie oddziaływał na gospodarki poprzez wiele mechanizmów, a siła tego oddziaływania jest wciąż nieznana.

Jedno jest jednak pewne - konsekwencje odczuwalne będą przez globalne łańcuchy dostaw, od surowców do gotowych produktów.

W przypadku koronawirusa mamy do czynienia zarówno z czynnikami fundamentalnymi, czyli wpływającymi na warunki prowadzenia działalności gospodarczej jak i psychologicznymi, takimi jak np. niepewność czy nawet panika. W przypadku tych pierwszych możemy wyróżnić zmienne, które oddziałują na gospodarkę i sektor przedsiębiorstw od strony popytowej jak i podażowej

- pisze Damian Olko, menedżer w zespole Sustainability & Economics w swoim komentarzu ekonomicznym w dniu pierwszego potwierdzonego zakażenia w Polsce.

Właśnie ze względu na szeroki możliwy wpływ na działalność gospodarczą i aspekty społeczne, warto przyjrzeć się różnym scenariuszom rozwoju sytuacji, ocenić realne zagrożenia wynikające ze spadku popytu na usługi i produkty oraz przerwy powstałe w związku z zerwanymi łańcuchami dostaw.

WEBCAST: Koronawirus SARS-CoV-2- największe wyzwania i problemy przedsiębiorców w związku z epidemią

Zachęcamy Państwa do odsłuchania nagrania z webcastu, który prowadziliśmy we współpracy z Polsko-Szwajcarską Izbą Gospodarczą. Podczas webcastu nasi eksperci poruszyli:

1. Społeczne i ekonomiczne aspekty epidemii koronawirusa SARS-CoV-2.

2. Co może pracodawca, a co pracownik? Koronawirus  SARS-CoV-2 a prawo pracy.

3. Obowiązki i odpowiedzialność zarządu spółki w sytuacji kryzysu. Restrukturyzacja przedsiębiorstwa - opcje przewidziane przepisami ustawy prawo restrukturyzacyjne.

4. Infekcja czy choroba przewlekła - jak koronawirus SARS-CoV-2 wpłynie na gospodarkę Polski? Wahania podaży i popytu spowodowane przez COVID-19.

Odsłuchaj webcast

NEWSLETTER: Odporność biznesu w dobie COVID-19

Sytuacja związana z wystąpieniem i rozwojem zagrożenia epidemiologicznego powoduje, że planowanie ciągłości biznesu i zarządzanie kryzysowe staje się koniecznością dla większości przedsiębiorców. Z rozmów z naszymi klientami wiemy jak trudno jest odnaleźć się w nowej sytuacji, dlatego przygotowaliśmy specjalny serwis, w którym publikujemy na bieżąco porady, wskazówki i informacje na temat tego, jak prowadzić biznes w dobie COVID-19. Zachęcamy do subskrybcji newslettera, w którym przesyłamy aktualizacje w zakresie zarządzania kryzysowego, zmian prawnych, podatkowych i zarządczych, w tym także informacje dotyczące kwestii związanych z zarządzaniem wpływem gospodarczym, społecznym i środowiskowym.

Subskrybuj "Sustainability Insights"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Dowiedz się więcej o COVID-19 na naszej globalnej stronie Combating COVID-19 with resilence oraz lokalnej Odporność biznesu w dobie COVID-19.