CSR, zrównoważony rozwój, raportowanie niefinansowe

Artykuł

Ostatni dzwonek na przygotowanie raportu niefinansowego

5 x 5 x 5 – spotkanie z raportowaniem niefinansowym

Sustainability Insights (9/2017)

Według znowelizowanej ustawy o rachunkowości w przyszłym roku blisko 300 firm w Polsce zostanie zobowiązanych do publikowania raportów niefinansowych. Dla większości z nich będzie to pierwszy tego typu proces. O dużym zainteresowaniu tematem raportowania świadczyć może rekordowy w tym roku wynik ilości raportów zgłoszonych do Konkursu Raporty Społeczne - 44 z czego 18 to debiuty.

We wrześniowym newsletterze przedstawiamy:

  • najnowsze Wytyczne Komisji Europejskiej w zakresie raportowania niefinansowego dla firm objętych regulacją

Zapraszamy na spotkanie z raportowaniem niefinansowym, które odbędzie się 18 września, godz. 9.30-11.30 (w siedzibie Deloitte), na którym dowiedzą się Państwo więcej na temat najnowszych wytycznych KE. Spotkanie będzie również okazją do podzielenia się wiedzą i doświadczeniem, przedyskutowania wątpliwości, zadania pytań praktykom z różnych firm - które zarówno przystępują do pierwszego procesu raportowania wdrażając nowe wymagania regulacyjne, jak też sięgają po raportowanie zintegrowane, czy wdrożyli najnowszy standard GRI zastępujący wersję GRI G4.

Jak stworzyć dobry raport?

W lipcu br. opublikowane zostały Wytyczne Komisji Europejskiej w zakresie raportowania niefinansowego dla firm objętych nową regulacją. Zawierają one praktyczne wskazówki odnoszące się, m.in. do zasad tworzenia raportu. W ślad za uznanymi metodykami sprawozdawczości niefinansowej, zalecane jest m.in. dbanie o:

# Istotność - Ujawnianie informacji istotnych dla zrozumienia pozycji firmy oraz jej wpływu na otoczenie (disclose material information).

# Wyważenie - Ujawnianie informacji w sposób rzetelny i zrozumiały dla czytelników, ze wskazaniem zarówno mocnych stron organizacji jak i wyzwań (fair, balanced and understandable). EU rekomenduje zastosowanie w tym celu procesu dialogu oraz weryfikacji zewnętrznej.

# Zwięzłość - Ujęcie danych w sposób zwięzły i konkretny, z uwzględnieniem danych istotnych w danych okresie raportowym (comprehensive but concise). UE rekomenduje stosowanie linków w celu omijania powtórzeń informacji.

# Strategię - Przedstawienie założeń strategii biznesowej oraz strategii zrównoważonego rozwoju (strategic and forward looking).

# Interesariuszy - Ujawnianie danych w odpowiedzi na oczekiwania informacyjne interesariuszy, przedstawianie sposobu dialogu (stakeholder oriented).

# Zgodność - Pokazanie powiązań między danymi niefinansowymi a informacjami ze sprawozdania z działalności (consistent and coherent).

 

 Źródło: Guidelines on non-financial reporting (methodology for reporting non-financial information, 2017/C 215/01), European Commission

Jakie wytyczne dotyczące sporządzania oświadczeń lub raportów niefinansowych można wykorzystać?

Najnowsze wytyczne Komisji Europejskiej w zakresie raportowania niefinansowego, jak i polskie regulacje pozostawiają organizacjom dowolność w zakresie przyjętej metodyki. Spółka może ustalić własne zasady raportowania bądź wykorzystać dowolne krajowe, unijne lub międzynarodowe wytyczne/standardy. W raporcie należy jedynie wskazać, z jakich zasad lub standardów/wytycznych skorzystano sporządzając oświadczenie lub odrębne sprawozdania na temat informacji niefinansowych.

Standardy i wytyczne raportowania niefinansowego

Dlaczego raportującym potrzebne jest jeszcze w tym roku uporządkowanie strategicznego podejścia w zakresie CSR?

Nowy wymóg sprawozdawczy w praktyce oznacza, że firmy będą musiały wdrożyć i zaraportować polityki w odniesieniu do zagadnień środowiskowych, społecznych, pracowniczych, praw człowieka, przeciwdziałania korupcji; procedury należytej staranności w ramach tych polityk oraz rezultaty ich stosowania.

Przykładowo do obszaru przeciwdziałania korupcji i łapownictwu firmy będą zobowiązane do zaraportowania m.in. czy w ramach systemu oceny ryzyk monitorują ryzyko korupcji, czy wdrożony został kodeks etyki i ile procent pracowników się z nim zapoznało, czy istnieje procedura regulująca przyjmowanie prezentów lub uczestnictwo w wyjazdach sponsorowanych, czy istnieją narzędzia i dobre praktyki takie jak „whistleblowing”, a także ile przypadków zgłoszeń tudzież potwierdzonych przypadków korupcji zanotowano.

Ważne: Braki dot. zarówno instrumentów zarządczych jak i wskaźników rezultatów będą podlegały ujawnieniu zgodnie z zasadą „raportuj albo wytłumacz” („comply or explain”).

Ważne, aby wskaźniki były dokładne, porównywalne w czasie kolejnych cykli raportowania, wskazujące trendy zmian, odnoszące się do wyników branży, wiarygodne (zweryfikowane). Umiejętny dobór wskaźników niefinansowych podlegających monitoringowi może przynieść organizacji duże korzyści zarządcze i ograniczyć koszty finansowe.

Subskrybuj "Sustainability Insights"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?