Raportowanie niefinansowe

Artykuł

Raport niefinansowy – ostatni dzwonek

Sustainability Insights (3/2017)

To ostatni dzwonek, żeby zacząć przygotowania do publikacji raportu niefinansowego. Dowiedz się, jak to zrobić.

Średni czas przygotowania raportu danych niefinansowych według międzynarodowego standardu sprawozdawczości niefinansowej GRI to minimum 3-4 miesiące. W przeciętny proces raportowania niefinansowego zgodnie z wytycznymi GRI zaangażowanych jest około 20 osób w organizacji. Średnio zbiera się ok. 60-80 wskaźników.

Dlatego jeśli planujesz wydać pierwszy raport niefinansowy, to już teraz powinieneś/ powinnaś upewnić się, że Twoja firma jest do tego przygotowana – posiadacie stosowne polityki i procedury oraz zbieracie odpowiednie dane i informacje, które zostaną ujęte w raporcie.

Dodatkowo, od 1 stycznia 2017 r. raportowanie niefinansowe, to już nie tylko dobrowolne działanie, ale obowiązek sprawozdawczy około 300 największych firm w Polsce. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o rachunkowości wymóg raportowania niefinansowego dotyczy największych spółek i grup notowanych na giełdzie, banków, funduszy inwestycyjny i innych jednostki zainteresowania publicznego w Polsce. Podmioty te będą zobligowane do wydania raportu społecznego w 2018 r., który będzie sprawozdaniem za ich działalność niefinansową za 2017 r.

Żeby się przygotować do tego zadania, warto już teraz zrobić przegląd stosowanych polityk, posiadanych procedur i systemów zarządczych oraz zbieranych wskaźników.

Potrzebujesz pomocy? Chcesz uzyskać więcej informacji?

Zachęcamy do:

  • Obejrzenia debaty „Raportowanie niefinansowe: nowy obowiązek i wynikające z niego wyzwania oraz korzyści dla firm” zorganizowanej przez dziennik Rzeczpospolita w dniu 3 marca 2017 r. godz. 10:00 – 11:00.
    Transmisja na żywo będzie dostępna na portalach www.rp.pl i www.parkiet.com.
    W dyskusji wezmą udział m.in. Irena Pichola, Partner, Sustainability Consulting Central Europe oraz przedstawiciele Ministerstw Rozwoju i Finansów, które objęły projekt honorowym patronatem.
Czy ta strona była pomocna?