Listki CSR POLITYKI

Artykuł

Wyróżnienia dla polskich firm za ich wkład w zrównoważony rozwój

Po raz szósty firma Deloitte partnerem zestawienia Listki CSR POLITYKI

Sustainability Insights (6/2017)

64 firmy zostały tegorocznymi laureatami VI edycji Listków CSR POLITYKI. Wyróżnienia przyznane zostały polskim firmom, które w swoich działaniach CSR dostrzegają coraz większe korzyści biznesowe, pozwalające im budować wartość przedsiębiorstwa. Partnerem merytorycznym przeglądu jest firma doradcza Deloitte.

Artukuł „Do przodu, ale wciąż małymi krokami” autorstwa Rafała Rudzkiego przy współpracy: Aleksandry Stanek-Kowalczyk oraz Eryka Kaźmierczak (ekspertów firmy doradczej Deloitte) jest dostępny w najnowszym numerze Polityki.

W tegorocznym zestawieniu wzięło udział 111 przedsiębiorstw (w minionym roku było ich 104). Najwięcej zgłoszeń pochodziło od firm z sektora finansowego – 17 proc., blisko 12 proc. reprezentowało branżę spożywczą, a 8 proc. energetyczno-ciepłowniczą.

Ankieta, którą wypełniały firmy, została przygotowana na podstawie wytycznych międzynarodowej normy społecznej odpowiedzialności ISO 26000. To rodzaj przewodnika, wskazującego jak trzeba się poruszać po siedmiu kluczowych obszarach odpowiedzialności organizacji, jakimi są: ład korporacyjny, prawa człowieka, zachowania wobec pracowników, ochrona środowiska, dbałość o klienta, uczciwość biznesowa i zaangażowanie społeczne.

Przedstawiciele tygodnika „Polityka” i firmy Deloitte przyznali w tym roku 64 Listki: Złote Listki CSR zdobyło 13 firm, Srebrne Listki CSR – 13 firm oraz Białe Listki CSR – 38 firm.

Kategorie wyróżnień i kryteria ocen:

Złoty Listek CSR POLITYKI – otrzymują firmy, dla których realizacja wytycznych zawartych w normie ISO 26000 jest kluczowym elementem strategicznych działań w biznesie i w relacjach z interesariuszami. Firmy te często opierają swoje działania o najlepsze lokalne i globalne praktyki oraz stosują międzynarodowe standardy. Dodatkowo istotnym elementem ich zarządzania jest system zarządzania etyką oraz spisany i publiczny dokument, który definiuje zasady postępowania biznesowego oraz najwyższe standardy zarządzania personelem. O efektach swoich działań, informują cyklicznie w raportach pozafinansowych lub zintegrowanych, które podlegają zewnętrznej weryfikacji.

Laureatami w tej kategorii są (kolejność alfabetyczna): Bank Zachodni WBK, CEMEX Polska, DB Schenker (Schenker Sp. z o.o.), Grupa Adamed, Grupa Energa, Grupa LOTOS SA, Kompania Piwowarska, Orange Polska, Polpharma, Polski Koncern Naftowy ORLEN SA, Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA, Provident Polska SA, Raben Group

Srebrny Listek CSR POLITYKI – otrzymują firmy, które w swojej codziennej działalności operacyjnej deklarują uwzględnianie wszystkich kluczowych rozwiązań zaproponowanych w normie ISO 26000. Firmy te często opierają swoje działania o najlepsze lokalne i globalne praktyki oraz stosują międzynarodowe standardy. Dodatkowo istotnym elementem ich zarządzania jest system zarządzania etyką oraz najwyższe standardy zarządzania personelem. O efektach swoich działań cyklicznie informują interesariuszy.

Laureatami w tej kategorii są (kolejność alfabetyczna): ArcelorMittal Poland, Bank BGŻ BNP Paribas, Bank Millennium, EDF Polska, Górażdże Cement SA, Grupa Nowy Styl, Grupa Żywiec SA, Nestlé Polska SA, PCC EXOL SA, Pelion SA, PGE Polska Grupa Energetyczna SA, SITECH Sp. z o.o., Volvo Polska

Białe Listki CSR POLITYKI – otrzymują firmy, które deklarują wdrażanie wszystkich najistotniejszych kategorii zarządczych rekomendowanych przez normę ISO 26000 oraz ciągle doskonalą swoje działania w tym zakresie na rzecz efektywnego zarządzania wpływem swojej firmy na otoczenie.

Laureatami w tej kategorii są (kolejność alfabetyczna): ABB Sp. z o.o., ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych, Animex Foods, ANWIL SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, Bank Ochrony Środowiska, BASF Polska Sp. z o.o., Carlsberg Polska Sp. z o.o., Carrefour Polska Sp. z o.o., Cognifide Polska Sp. z o.o., Danone Sp. z o.o., Deutsche Bank Polska, Fujitsu Technology Solutions, Grupa Kapitałowa GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA, Grupa Muszkieterów, Grupa VELUX i spółki siostrzane, Henkel Polska, IKEA Retail Sp. z o.o., Jeronimo Martins Polska SA, Lubelski Węgiel Bogdanka SA, Mars Polska, Mostostal Puławy SA, Nationale-Nederlanden, NIVEA POLSKA, Nutrcia Polska Sp. z o.o., PEWIK GDYNIA Sp. z o.o., PLL LOT, Sanofi, Solaris Bus&Coach SA, SumiRiko Poland Sp. z o.o., SuperDrob SA, TAURON Polska Energia, Tesco Polska, T-Mobile Polska SA, Unilever Polska SA, Volkswagen Motor Polska sp. z o.o., Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA SA, Żywiec Zdrój SA.

W tym roku niezależnie od ankiety Listki CSR POLITYKI poprosiliśmy firmy również o odpowiedź na dodatkowe pytania dotyczące Celów Zrównoważonego Rozwoju (ang. Sustainable Development Goals – SDGs) oraz podzielenie się dobrymi praktykami w tym obszarze. Aż 56 przedsiębiorstw ze 111 zgłosiło przykłady swoich projektów (było ich 86) dotyczących realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju(SDGs). Tygodnik POLITYKA wspólnie z Deloitte postanowiły wyróżnić 10 najciekawszych, biorąc pod uwagę takie kryteria jak: długoterminowość działania, partnerstwo z innymi podmiotami, wkład w realizację celów SDGs i wpływ działań na otoczenie.

Ostatecznie przyznano 7 specjalnych i 3 dodatkowe wyróżnienia – SDGs powinny stanowić ramy dla wspólnych działań, które mogą wspierać zrównoważony rozwój. Przedsiębiorcy mają tutaj ogromną rolę do odegrania. Firmy w swoich strategiach biznesowych powinny mieć jasno zdefiniowany cel, na którym chcą się skoncentrować i w którego realizację autentycznie wierzą– mówi Irena Pichola, partner w Deloitte, lider zespołu Sustainability Consulting Central Europe. Jej zdaniem takie podejście przynosi korzyści również samym przedsiębiorstwom, które zyskują nowe szanse i możliwości biznesowe. Impulsy do działania i zmian docierają do menedżerów firm nieustannie i z wielu kierunków. To od nich będzie zależało, czy będą je traktować jako zagrożenie czy jako szansę.

Projekty wspierające realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals – SDGs)

Specjalne wyróżnienia dla najciekawszych i najbardziej inspirujących działań:

IKEA Retail – za projekt Niezależność energetyczna w Polsce bazująca na odnawialnych źródłach energii;

Jeronimo Martins Polska – za projekt reformulacji produktów marki własnej w celu poprawy ich wartości odżywczej, wspierania zasad prawidłowego żywienia;

Nestlé Polska – za projekt Inicjatywa Nestlé na rzecz zatrudniania ludzi młodych;

Nutrcia Polska – za projekt Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy, którego efektem są realne zmiany sposobu żywienia najmłodszych Polaków;

PGE Polska Grupa Energetyczna – za projekt Inwestycje na rzecz czystego powietrza w Bydgoszczy – Budowa instalacji odsiarczania spalin;

Samsung Electronics Polska – za projekt Mistrzowie Kodowania, który wspiera zdobywanie kompetencji przyszłości;

Tesco Polska – za projekt wspierający ograniczenie marnotrawstwa żywności.

 

Dodatkowe wyróżnienia dla projektów, które mogą być inspiracją dla innych firm ze względu na ich tematykę lub sposób ich realizacji:

Adamed – projekt ADAMED SmartUP – za umiejętność budowania partnerstwa na rzecz realizacji działań i skuteczną komunikację;

Affidea – projekt Warszawski Projekt Interdyscyplinarnych Badań Mumii – za łączenie przeszłości, współczesnych technologii i ochrony zdrowia;

Danone – projekt Nowe Pokolenie Rolników: od gospodarstwa rodzinnego do rodzinnego przedsiębiorstwa – za wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i budowanie współpracy z interesariuszami. 

Subskrybuj "Sustainability Insights"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?