Artykuł

Wpływ ustawy MiLoG na branżę transportu drogowego w Polsce

Październik 2015

Jak niemiecka ustawa o płacy minimalnej (MiLoG) zaburza funkcjonowanie rynku wewnętrznego UE

Wg raportu Deloitte wprowadzenie w Niemczech płacy minimalnej (MiloG) niesie za sobą m.in. następujące konsekwencje dla branży transportu drogowego w Polsce:

  • 42% badanych przedsiębiorstw transportowych w wyniku wzrostu kosztów wynagrodzeń może mieć ujemną marżę netto, co grozi im wypadnięciem z rynku;
  • w efekcie regulacji w całej branży transportowej pracę może stracić nawet 53 tys. osób;
  • negatywne konsekwencje odczują też powiązane branże – przede wszystkim finansowa, motoryzacyjna oraz pośrednio eksporterzy;
  • niektórzy przedsiębiorcy mogą wykorzystać nieuczciwą konkurencję i poszukać oszczędności na drodze niezgodnych z prawem praktyk pogarszających warunki socjalne dla kierowców, np. poprzez wydłużanie czasu pracy;
  • zawarte w MiLoG wymogi administracyjne wobec firm przez swoją nieproporcjonalność do założonych celów mogą naruszać prawo unijne;
  • podobny zarzut może dotyczyć przewidzianych w ustawie kar pieniężnych, które znacznie przewyższają kary za analogiczne naruszenia niemieckiego prawa krajowego.
"Dokąd zmierza jednolity rynek europejski? Wpływ ustawy MiLoG na branżę transportu drogowego w Polsce"

Sektor transportu wypracowuje około 6,6% PKB Polski i tym samym jest kluczowym elementem gospodarki. Co więcej branża jest ta przykładem sukcesu polskich przedsiębiorstw na unijnym rynku. Krajowe firmy w ostatnich latach potrafiły szybko odbudować swoją pozycję po spowolnieniu wywołanym kryzysem i obecnie są liderami na skalę UE. W 2013 r. praca przewozowa transportem drogowym wykonana przez polskie firmy stanowiła 14,4% ogólnych przewozów Unii Europejskiej, co lokuje Polskę na drugiej pozycji za Niemcami a przed Hiszpanią i Francją. W przewozach międzynarodowych polskie firmy miały jeszcze większy, bo ponad 24-proc. udział, co dało im pozycję lidera przed Hiszpanią i Niemcami.

Dlatego wprowadzenie przez Niemcy ustawy o płacy minimalnej (z niem. Mindestlohngesetz, w skrócie: MiLoG) od początku 2015 r., będzie miało poważne konsekwencje dla naszej branży transportowej. Ustawa, wprowadzająca minimalną stawkę

godzinową 8,5 euro, swoim zasięgiem objęła również pracowników polskiej branży transportu drogowego czasowo wykonujących pracę na terytorium Niemiec. Ponadto, MiLoG to też surowe wymogi administracyjne i środki kontroli, a także wysokie kary pieniężne za nieprzestrzeganie tych przepisów – do 0.5 miliona euro. Co więcej, niemiecka ustawa stała wzorem dla innych regulacji europejskich, przede wszystkim we Francji oraz w Norwegii. Następne kraje szykujące się do płacy minimalnej dla kierowców to Belgia,

Holandia, Luksemburg i Włochy. W efekcie kolejnych regulacji efekty MiLoG mogą zostać zwielokrotnione.

Przepisy MiLoG mogą być sprzeczne ze swobodami unijnego wspólnego rynku i innymi szczegółowymi regulacjami. W niektórych obszarach mogą one doprowadzić do fragmentacji tego rynku, który jest podstawą unijnej integracji i europejskiego dobrobytu.

"Where is the Single European Market heading? Impact of the MiLoG law on the Polish road market sector"
Czy ta strona była pomocna?