Publikacja "Zielone FInanse w Polsce"

Artykuł

Publikacja "Zielone FInanse w Polsce"

Praca zbiorowa z udziałem ekspertów Deloitte

Instytut Odpowiedzialnych Finansów i UN Global Compact Network Poland przygotowały na Europejski Kongres Finansowy on-line publikację „Zielone finanse w Polsce” składającą się z dziewięciu artykułów różnych autorów. Wśród nich praca zespołowa ekspertów Deloitte, która analizuje praktyczne znaczenie europejskiej taksonomii z punktu widzenia polityk, celów i zasad Europejskiego Zielonego Ładu.

Komisja Europejska wskazuje na trzy główne działania służące zrównoważonemu wzrostowi gospodarczemu: ukierunkowanie przepływów kapitału na inwestycje przyjazne środowisku i społeczeństwu, uwzględnienie kwestii zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu ryzykiem oraz promowanie przejrzystości i zwiększanie zachęt do realizacji długoterminowych strategii budowania wartości przedsiębiorstw.

Zadaniem Europejskiego Zielonego Ładu jest takie kształtowanie polityki gospodarczej UE, aby umiejętnie połączyć cele zrównoważonego rozwoju z dobrobytem społeczeństwa. Poprzez ujęte w nim działania Unia Europejska w strategiczny sposób wspierać będzie realizację Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030. W związku z wprowadzeniem EZŁ wyzwaniem może być konieczność redefinicji dotychczasowego funkcjonowania polityki społecznej i fiskalnej.

Zielone Finanse w Polsce

Pobierz publikację

Przeczytaj całość artykułu w publikacji „Zielone Finanse w Polsce” -  w wersji elektronicznej znajduje się na stronie internetowej Europejskiego Kongresu Finansowego (EKF) oraz na stronie Instytutu Odpowiedzialnych Finansów. Na EKF stacjonarnym w Sopocie planowanym na 12-14 październiku 2020 r., książka „Zielone finanse w Polsce” będzie dostępna w wersji drukowanej.

Zapraszamy do lektury!