Punkty widzenia

Biznes i CSR a wyzwania współczesnej Polski

Korzyści płynące z wdrażania zasad CSR i zrównoważonego rozwoju, idea ekonomii społecznej oraz rezultaty prac Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw przy Ministrze Gospododarki to główne tematy konferencji „Biznes a wyzwania społeczne, środowiskowe i gospodarcze kraju. Rola i odpowiedzialność”, którą organizowało Ministerstwo Gospodarki, Deloitte, NFOŚiGW, KIBR i FOB.

Wrzesień 2015 r.

Relacja wideo z wydarzenia dostępna na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zrównoważony rozwój - cytaty z konferencji

Celem konferencji było omówienie wyzwań stojących przed Polską w najbliższych latach w kontekście roli, jaką w ich przezwyciężaniu odgrywać może wdrażanie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu.

Jak się okazuję, zrównoważony rozwój jest już stałym elementem strategicznego zarządzania największych firm w Polsce i w Europy Środkowej. - Efektywna realizacja działań z zakresu zrównoważonego rozwoju jest kluczem do długotrwałego sukcesu biznesowego, jeśli jest ściśle powiązana z całościową strategią firm. Coraz częściej podejmują one wyważone decyzje biznesowe na podstawie analizy wpływu ich organizacji na otoczenie gospodarcze, społeczne i na środowisko naturalne. Takie świadome podejście do koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw cieszy, bo pokazuje, że modele biznesowe oparte na zasadach zrównoważonego rozwoju są dla tych organizacji źródłem nowych szans i możliwości – powiedziała Irena Pichola, Partner Deloitte, Lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i w Europie Środkowej, która moderowała panel inauguracyjny.

Jej opinie potwierdzili przedstawiciele polskiego biznesu m.in. przez Prezes KGHM, Herbert Wirth i Prezes Dr. Ireny Eris, Henryk Orfinger. Dla obu prezesów zrównoważony rozwój jest naturalnym aspektem działalności, który wynika przede wszystkim ze zdrowego rozsądku, zasad ekonomii i dbałości o otoczenie społeczne i środowisko. Dla Prezesa Wirtha dialog ze społeczeństwem jest podstawą do podejmowanych decyzji biznesowych, dzięki czemu KGHM może się cieszyć społeczną licencją na działanie. Z kolei, dla Prezesa Orfingera CSR to dbanie o etykę, dobre relacje z pracownikami oraz długoterminową współpracę z kooperantami. Co więcej, Henryk Orfinger, jako Przewodniczący Rady Głównej Konfederacji Lewiatan, uważa, że w Polsce wiele firm działa dokładnie według tych zasad.

Wszyscy uczestnicy panelu byli zgodni, że to, czego brakuje w Polsce, to zaufanie społeczne oraz myślenia długofalowego. Podsumowując panel, wiceminister gospodarki Grażyny Henclewskiej, podkreśliła, że w najbliższym czasie zarówno administracja publiczna, jak i biznes powinny się skupić na budowaniu bardziej innowacyjnej gospodarki, która będzie odpowiadać nie tylko na wyzwania krajowe, ale także oczekiwania klientów zagranicznych. Należy też stworzyć odpowiednie warunki do promowania własnych, silnych marek, które cieszą się zaufaniem publicznym i społeczną licencją na działanie.

Czy ta strona była pomocna?