Rozwiązania

Komercyjne due diligence, strategia wzrostu i integracja po akwizycji (PMI)

Decyzja o akwizycji niesie długofalowe skutki dla rozwoju firmy, dlatego należy się do niej dobrze przygotować

Badanie komercyjne due diligence w ostatnich latach zyskało na popularności w związku ze zwiększeniem aktywności na rynku M&A oraz rozwojem działalności funduszy private equity. Jest to także spowodowane coraz większym skomplikowaniem produktów i usług dostępnych na rynku oraz pojawieniem się wielu nowych, wąskich, specjalizacji, których zrozumienie jest kluczowe dla właściwej oceny potencjału inwestycji. Przeprowadzenie komercyjnego due diligence pozwala na znacznie szybsze oraz pewniejsze podejmowanie decyzji inwestycyjnych w przypadku kupującego oraz skrócenie procesu sprzedaży i zwiększenie wiarygodności spółki w przypadku sprzedającego.

Współpraca z firmą Deloitte pozwala na wykorzystanie sprawdzonych metodyk i doświadczenia lokalnych ekspertów, a także na dostęp do wiedzy międzynarodowych ekspertów z sieci Deloitte (np. USA, Europa Zachodnia).

W warunkach postępującej globalizacji, ekspansji firm na nowe rynki oraz w efekcie, rosnącej konkurencji ważne jest określenie właściwej strategii firmy. Wsparcie, którego możemy udzielić w tym zakresie umożliwia nam przygotowanie się w pełniejszy sposób do skutecznego stawienia czoła konkurencji na nowych jak i istniejących rynkach.

Zespół komercyjnego due diligence i strategii specjalizuje się w tworzeniu i ocenie strategii firm w kontekście otoczenia rynkowego, konkurencyjnego oraz regulacyjnego. Zasięg naszych projektów obejmuje Europę Środkowo Wschodnią, a zespół tworzą doświadczeni konsultanci z Polski i Czech.

Główne obszary, w których nasz zespół wspiera swoich klientów to:

A. Komercyjne due diligence, obejmujące między innymi:

 • badanie otoczenia rynkowego, w tym konkurencji, trendów rynkowych i innych czynników wpływających na rozwój rynku
 • badanie oferty spółki
 • badanie klientów spółki
 • badanie biznes planu

B. Tworzenie i ocena strategii wzrostu:

 • strategia wejścia na rynek
 • strategia rozwoju
 • strategia sprzedaży

C. Integracja po akwizycji (PMI)

 • przygotowanie planu integracji
 • określenie strategii i organizacji połączonej firmy
 • wspieranie zarządzania wdrożeniem (PMO)

 

Posiadamy szerokie doświadczenie w wielu branżach, w szczególności:

 • Produkty konsumenckie i handel detaliczny
 • Ochrona zdrowia
 • Usługi biznesowe
 • Produkcja przemysłowa
 • Telekomunikacja, media, i technologia

Kontakt

Jarosław Kosiński

Jarosław Kosiński

Partner

Ekspert z obszernym doświadczeniem w prowadzeniu dużych projektów z zakresu PMI, fuzji i przejęć oraz budowania strategii biznesowych. Specjalizuje się w sektorze konsumenckim i B2B. Posiada piętnasto... Więcej