Odpowiedzialność społeczna i zrównoważony rozwój

Deloitte pracując w innowacyjny sposób z przedsiębiorstwami, rządami, organizacjami non-profit i społeczeństwem obywatelskim, projektuje i dostarcza rozwiązania, które przyczyniają się do kreowania przyszłości opartej na poszanowaniu zasad zrównoważonego rozwoju