Nasi ludzie

Bartłomiej Leszczyński

Senior Manager | Deloitte Technology

Agile Advisory

Bartłomiej Leszczyński

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Bartłomiej ma ponad siedmioletnie doświadczenie w branży doradczej, które zdobył działając na styku biznesu i technologii, realizując projekty dla przedsiębiorstw m.in. z sektora finansowego, telekomunikacyjnego oraz energetycznego. W Deloitte Polska pełni funkcję lidera praktyki Business Agility, wspierając organizacje w Polsce i na świecie w transformacji do zwinnego modelu operacyjnego. Posiada szeroką wiedzę z zakresu zwinnych praktyk zarządzania, transformacji organizacji oraz rozwijania produktów cyfrowych zorientowanych na użytkownika. Bartłomiej jest doświadczonym i certyfikowanym Scrum Master’em (Professional Scrum Master I, Certified LeSS Practitioner, Certified SAFe® 4 Agilist).

Bartłomiej Leszczyński