Nasi ludzie

Jerzy Oppeln-Bronikowski

Senior Associate, Deloitte Legal

Jerzy Oppeln-Bronikowski

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Jerzy Oppeln-Bronikowski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz doktorantem w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego WPiA UW. Specjalizuje się w kwestiach regulacyjnych, projektach z zakresu prawa energetycznego oraz zamówieniach publicznych.

Przed dołączeniem do Deloitte Legal Jerzy zdobywał doświadczenie w międzynarodowej kancelarii.

Jerzy Oppeln-Bronikowski