Nasi ludzie

Łukasz Kuszyński

Senior Consultant

Łukasz Kuszyński

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Łukasz jest doświadczonym konsultantem w zespole Energy, Sustainability & Economics. Zrealizował szereg projektów strategicznych oraz operacyjnych, ukierunkowanych przede wszystkim na poprawę efektywności funkcjonowania spółek z sektora energetycznego, wodociągowo-kanalizacyjnego oraz użyteczności publicznej.

Łukasz jest absolwentem Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Łukasz Kuszyński