Nasi ludzie

Łukasz Lech

Starszy Konsultant w Dziale Konsultingu

Łukasz Lech

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Łukasz jest ekspertem w zagadnieniach związanych z zarządzaniem ryzykiem finansowym, regulacyjnym i operacyjnym. Posiada praktyczne doświadczenie w obszarze wsparcia audytu finansowego w wycenie instrumentów pochodnych i stosowania zasad rachunkowości zabezpieczeń zgodnie z Ustawą o rachunkowości, MSSF oraz US GAAP. Realizował projekty doradcze dostosowania spółek z sektora energetycznego i surowcowego do wymogów regulacyjnych (EMIR, REMIT, MiFID II/MiFIR). Był również zaangażowany w audyty wewnętrzne i testy kontroli wewnętrznej m.in. zgodnie z ustawą SOX oraz projekty managed services w obszarze zarządzania ryzykiem dla największych grup kapitałowych na świecie.

Łukasz jest członkiem zespołu Corporate Risk & Energy, a także grupy Energy & Resources w Deloitte.

Łukasz Lech