Nasi ludzie

Łukasz Linek

Partner Associate w Dziale Audit & Assurance

Łukasz Linek

Łukasz posiada wieloletnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych i świadczenia usług doradztwa finansowego dla instytucji finansowych w tym w szczególności dla towarzystw ubezpieczeń. Łukasz posiada uprawnienia biegłego rewidenta.

Łukasz prowadził wiele projektów z zakresu doradztwa księgowego i badania sprawozdań finansowych sporządzonych w oparciu o polskie oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Ponadto był prelegentem szkoleń z zakresu audytu, rachunkowości zakładów ubezpieczeń czy wymogów Solvency II, które kierowane były do pracowników towarzystw ubezpieczeniowych, KNF, czy PIBR.

Łukasz Linek