Nasi ludzie

Maciej Malesa

Senior Manager | Deloitte Technology

Agile Advisory Leader

Maciej Malesa

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Maciej wspiera Klientów, głównie z branży finansowej, w zdobywaniu przewagi konkurencyjnej dzięki inwestycjom w technologie, antycypowaniu trendów zmieniających sposób działania przedsiębiorstw oraz podnoszeniu efektywności organizacji w sposobie prowadzenia projektów digital.

Specjalizuje się w operacjonalizacji inicjatyw strategicznych między innymi poprzez opracowanie podejścia do realizacji projektu, przygotowanie budżetu, struktury projektowej oraz tworzenie optymalnych warunków do realizacji prac projektowych.

Maciej posiada bogate doświadczenie w wykorzystywaniu metodyk zwinnych w realizacji projektów, głównie w Scrum i DSDM oraz wspieraniu organizacji w transformacjach Agile.

Maciej posiada certyfikacje na poziomie Practitioner w metodykach: Large Scale Scrum, Scrum, DSDM, Prince 2, ITIL i TOGAF.

Maciej Malesa