Nasi ludzie

Magdalena Gronert

PR, Marketing and Communications Manager

Magdalena Gronert

ks. Tymienieckiego 22 G

Łódź

Polska

90-349

Zobacz na mapie

Odpowiada za wdrażanie i realizację strategii komunikacji, a także za budowanie reputacji Deloitte Digital. Koordynuje działania z zakresu komunikacji wewnętrznej, marketingowej oraz Public Relations. Współpracuje z organizacjami zewnętrznymi oraz inicjatywami wewnętrznymi Deloitte, zarówno w regionie Europy Środkowej, jak i globalnie.

Magdalena Gronert