Nasi ludzie

Magdalena Gronert

Communication & Marketing Manager

Magdalena Gronert

ks. Tymienieckiego 22 G

Łódź

Polska

90-349

Zobacz na mapie

Koordynuje działania z zakresu kampanii marketingowych oraz strategii komunikacyjnych zespołów Human Capital, Digital oraz Corporate Governance. Odpowiada za wdrażanie i realizację programów relacyjnych z organizacjami zewnętrznymi, współpracuje z inicjatywami wewnętrznymi Deloitte, zarówno w regionie Europy Środkowej, jak i globalnie.

Magdalena Gronert