Nasi ludzie

Marcin Kinderman

Manager | Head of UI/UX

Marcin Kinderman

Jest ekspertem i strategiem w dziedzinie User Experience. Posiada pięcioletnie doświadczenie zdobyte podczas wielu projektów cyfrowych w Polsce, we Włoszech, w Luksemburgu i w Belgii.

Pracuje nad projektami dla klientów zewnętrznych, a także nad kompleksowymi, wewnętrznymi projektami strategicznymi w celu tworzenia kluczowych produktów na potrzeby firmy. Doświadczony w zarządzaniu działem UX i pracy w „zwinnym” środowisku. Od lat tworzy pomysły i prezentuje je głównym zainteresowanym stronom, w tym członkom zarządów.

Ma doświadczenie w przeprowadzaniu testów UX na użytkownikach, jak również w projektowaniu złożonych systemów wymagających pogłębionej wiedzy dziedzinowej. Pozwala mu to pracować z klientami nad złożonymi problemami podczas warsztatów i spotkań.

Leader z warszawskiego Klubu Książki UX i prelegent na konferencjach UX.

Marcin Kinderman