Nasi ludzie

Piotr Urbanek

Senior Associate, Deloitte Legal

Piotr Urbanek

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Piotr specjalizuje się w doradztwie prawnym dla podmiotów z branży bankowej i ubezpieczeniowej.

Piotr przygotowywał dokumentacje transakcyjne w projektach finansowania procesów inwestycyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentacji dotyczącej zabezpieczeń wierzytelności. Doradzał także w zakresie licznych zagadnień związanych z zaspokojeniem wierzycieli z przedmiotów zabezpieczeń, zarówno na drodze sądowej jak i pozasądowej. Uczestniczył również w licznych projektach due diligence w procesach restrukturyzacji grup kapitałowych, w tym połączeń, podziałów przez wydzielenie, przekształceń i sprzedaży zorganizowanych części przedsiębiorstw. Posiada także doświadczenie w doradztwie z zakresu publicznego prawa bankowego i regulacji rynku kapitałowego.

Piotr ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz finanse i rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Piotr Urbanek