Nasi ludzie

Piotr Urbanek

Adwokat, Managing Associate, Deloitte Legal

Piotr Urbanek

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Piotr jest adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz finanse i rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Piotr przygotowywał dokumentacje transakcyjne w projektach finansowania procesów inwestycyjnych oraz w ramach transakcji nieruchomościowych, a także transakcji dotyczących udziałów oraz zorganizowanych części przedsiębiorstw. Uczestniczył w licznych projektach due diligence nieruchomości oraz przedsiębiorstw (po stronie zbywcy jak i nabywcy).

Posiada również doświadczenie obejmujące m.in. sporządzanie i negocjowanie umów najmu komercyjnego, umów o roboty budowlane, umów o zarządzanie nieruchomościami oraz umów o generalne wykonawstwo.

Zajmuje się również doradztwem w ramach postępowań cywilnych, karnych i administracyjnych. Jest zaangażowany w stałe, kompleksowe doradztwo dla spółek prowadzących działalność w zakresie wynajmu powierzchni biurowych i komercyjnych.

Piotr Urbanek