People

Andrea Bielska

Dyrektor, Forensic Solutions Center

Andrea Bielska

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

View map

Andrea posiada 9 lat doświadczenia w obszarze przestępczości finansowej. Kierowała złożonymi projektami z zakresu Financial Crime specjalizując się w monitorowaniu transakcji, dochodzeniach, ocenach ryzyka, bankowości korespondencyjnej oraz sankcjach. W ostatnich latach Andrea skupiła się na optymalizacji dużych operacji AML, projektowaniu rozwiązań FinCrime dla globalnych rynków oraz na weryfikacji osób i podmiotów gospodarczych w kontekście obowiązujących odgórnych regulacji.

Andrea Posiada dyplom ICA w zakresie AML, akredytację na zwalczanie nadużyć finansowych w Wielkiej Brytanii oraz dyplom magistra filologii słowiańskiej (bułgarski i serbski).

Andrea Bielska