Nasi ludzie

Agnieszka Buksa

Senior Associate, Aplikant Adwokacki

Agnieszka Buksa

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Agnieszka specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa nieruchomości oraz prawa handlowego. Doradza klientom w przedmiocie prawnych aspektów transakcji nieruchomościowych oraz zarządzania nieruchomościami.

Uczestniczyła w przygotowaniu transakcji dotyczących sprzedaży oraz nabycia portfela nieruchomości oraz przy zawieraniu umów o zarządzanie nieruchomościami. W zakresie transakcji zajmuje się ogólną analiza prawną związaną z określeniem stanu prawnego nieruchomości (due diligence).

Agnieszka jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz podyplomowych studiów z prawa Unii Europejskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła również kurs Real Estate Economics and Finance na The London School of Economics and Political Science.

Agnieszka Buksa