Nasi ludzie

Buwaj Alina

Zespół Doradztwa Podatkowego dla Instytucji Finansowych

Starszy Konsultant w dziale Doradztwa Podatkowego

Buwaj Alina

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Alina jest doradcą podatkowym. Świadczy usługi bieżącego doradztwa instytucjom finansowym w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, MDR, WHT oraz obowiązków instytucji finansowych związanych z raportowaniem FATCA i CRS. Alina brała udział w pracach legislacyjnych dotyczących m.in. ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.

Buwaj Alina