Nasi ludzie

Adam Czechanowski

Partner Associate, Audit & Assurance, Deloitte

Adam Czechanowski

ul. Przybyszewskiego 56

Kraków

Polska

30-128

Zobacz na mapie

Adam jest Liderem Zespołu Audit Advisory w Polsce.
Posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy ze spółkami giełdowymi, prywatnymi przedsiębiorcami oraz funduszami private equity.

Kieruje zespołem świadczącym usługi doradztwa rachunkowego oraz oceny skutków sprawozdawczych wdrożenia MSSF, w tym MSSF 15 oraz MSSF 16.

Ponadto, Adam nadzoruje prace związane z wykorzystaniem narzędzi informatycznych do optymalizacji procesów raportowania, w tym narzędzia do przygotowywania sprawozdania finansowego w formacie XML oraz narzędzia do konsolidacji.

Zajmuje się optymalizacją procesów biznesowych oraz kontrolą wewnętrzną.Adam prowadził liczne szkolenia w zakresie zmiany polityki rachunkowości i wdrożenia MSSF. Jest członkiem Stowarzyszenia Biegłych Rewidentów w Wielkiej Brytanii (FCCA) oraz biegłym rewidentem. Zdał także dwa egzaminy w programie CFA Institute.

Adam Czechanowski