Nasi ludzie

Adam Czechanowski

Partner Associate, Audit & Assurance, Deloitte

Adam Czechanowski

Kompleks Unity Center

ul. A. Lubomirskiego 20

Kraków

Polska

31-509

Zobacz na mapie

Adam jest jednym z liderów Zespołu Assurance w Polsce.

Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w kierowaniu projektami doradczymi we współpracy z różnorodnymi klientami, zarówno spółkami krajowymi jak i zagranicznymi oraz notowanymi na giełdzie.

Kieruje multidyscyplinarnym zespołem świadczącym usługi w obszarze sprawozdawczości finansowej, IPO, kontroli wewnętrznej. Ponadto Adam nadzoruje prace związane z wykorzystaniem narzędzi informatycznych do optymalizacji procesów raportowania, w tym narzędzia do przygotowywania sprawozdania finansowego w formacie XML/XHTML oraz do konsolidacji.

Ponadto, Adam odpowiada za rozwój aliansów technologicznych w linii Assurance oraz konsultuje zagadnienia dotyczące taksonomii ESG (E – Środowisko, S – Społeczna odpowiedzialność i G – Ład korporacyjny).

Adam jest członkiem Stowarzyszenia Biegłych Rewidentów w Wielkiej Brytanii (FCCA) oraz biegłym rewidentem. Zdał także dwa egzaminy w programie CFA Institute.

Adam Czechanowski