Nasi ludzie

Agnieszka Dawydzik

Menedżer, Sektor Publiczny

Agnieszka Dawydzik

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Agnieszka specjalizuje się w funduszach europejskich, zintegrowanych inwestycjach terytorialnych, strategiach gospodarczych, inteligentnych specjalizacjach i komercjalizacji wyników prac B+R. Odpowiada za kontakty z JST. Przez ponad 9 lat związana z administracją rządową, gdzie kierowała departamentem strategicznym w Ministerstwie Rozwoju. Odpowiadała m.in. za przygotowanie i wdrożenie Umowy Partnerstwa, programów operacyjnych UE 2014-2020 oraz systemu realizacji Kontraktu Terytorialnego.

Agnieszka Dawydzik