Nasi ludzie

Agnieszka Oleszczuk-Sowa

Radca Prawny, Managing Associate, Deloitte Legal

Agnieszka Oleszczuk-Sowa

ul. Przybyszewskiego 56

Kraków

Polska

30-128

Zobacz na mapie

Agnieszka specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, prawie spółek i prawie pracy. Doradzała przy zawieraniu umów wdrożeniowych, umów licencji i zbycia praw IP, w szczególności klientom z branży IT. Ma doświadczenie w audytach zabezpieczenia praw własności intelektualnej. Doradzała również w procesach fuzji i przejęć oraz restrukturyzacji spółek i grup kapitałowych, obejmujących także badania prawne typu due dilligence oraz feasibility study. Świadczyła usługi prawne w procesach transferów zakładów pracy, negocjowania i wdrażania zmian regulacji z zakresu prawa pracy, w tym nowych systemów wynagradzania opartych na przeniesieniu praw autorskich.

Agnieszka Oleszczuk-Sowa