Nasi ludzie

Agnieszka Walter

Partner Associate w dziale Doradztwa Podatkowego

Agnieszka Walter

Face2Face Business Campus

ul. Żelazna 2

Katowice

Polska

40-851

Zobacz na mapie

Agnieszka kieruje Zespołem Cen Transferowych w regionie południowym. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki cen transferowych oraz podatku od nieruchomości.  Jest ekspertem w zagadnieniach związanych z branżą energetyczną i wydobywczą oraz autorką licznych publikacji w prasie codziennej, pismach specjalistycznych i branżowych o tematyce podatkowej.

Agnieszka Walter