Nasi ludzie

Antoni Goraj

Radca prawny

Senior Managing Associate, Deloitte Legal

Antoni Goraj

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Antoni jest radcą prawnym z ponad 11-letnim doświadczeniem oraz Senior Managing Associate w kancelarii Deloitte Legal. Zakres jego praktyki zawodowej obejmuje w szczególności doradztwo prawne w transakcjach finansowania (w tym kredytowego oraz w ramach emisji obligacji) dotyczących nieruchomości (property finance), przedsięwzięć (project finance), akwizycji (acquisition finance), korporacji (corporate finance, intra-group finance), w tym z elementami transgranicznymi (cross-border). Prowadził również projekty w zakresie refinansowania oraz pozasądowej restrukturyzacji istniejącego zadłużenia. Reprezentuje zarówno strony finansujące (w tym konsorcja bankowe, fundusze inwestycje, fundusze private equity), jak również podmioty uzyskujące kapitał. Wspiera Klientów od momentu strukturyzacji finansowania, poprzez przygotowanie i negocjacje dokumentacji, aż do finalizacji transakcji. Antoni doradzał również w procesach reorganizacji grup kapitałowych oraz posiada doświadczenie transakcyjne w zakresie nabywania i łączenia spółek.

Antoni Goraj