Nasi ludzie

Adrian Karaś

Partner w Dziale Audit & Assurance

Adrian Karaś

ul. ks. Piotra Skargi 1

Kompleks biurowy Dominikański

Wrocław

Polska

50-082

Zobacz na mapie

Adrian Karaś posiada wieloletnie doświadczenie w nadzorze
i kierowaniu badaniami sprawozdań finansowych jak również projektami due diligence, doradztwa finansowego, kontroli wewnętrznej itp. w spółkach z różnych sektorów gospodarczych, często notowanych na giełdzie. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta oraz jest członkiem stowarzyszenia biegłych rewidentów Anglii (FCCA). Adrian jest członkiem zespołu ds. Energii i Zasobów Naturalnych w Deloitte oraz jest partnerem zarządzającym wrocławskim biurem Deloitte Polska.
 

Adrian Karaś