Nasi ludzie

Adrian Karaś

Partner Zarządzający w Dziale Audit & Assurance

Adrian Karaś

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Adrian pełni funkcję Partnera Zarządzającego Audit & Assurance w Polsce. Posiada wieloletnie doświadczenie w nadzorze i kierowaniu badaniami sprawozdań finansowych jak również projektami due diligence, doradztwa finansowego, kontroli wewnętrznej itp. w spółkach z różnych sektorów gospodarczych, często notowanych na giełdzie. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta oraz jest członkiem stowarzyszenia biegłych rewidentów Anglii (FCCA). Adrian jest członkiem zespołu ds. Energii i Zasobów Naturalnych w Deloitte oraz jest partnerem zarządzającym wrocławskim biurem Deloitte Polska.
 

Adrian Karaś