Nasi ludzie

Anna Kobielska

Managing Associate, Deloitte Legal

Anna Kobielska

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Anna specjalizuje się w prawie handlowym, prawie rynków kapitałowych oraz doradztwie regulacyjnym na rzecz podmiotów z sektora bankowego, funduszy inwestycyjnych oraz domów maklerskich. Uczestniczyła w licznych projektach na rynku kapitałowym w tym w pierwszych ofertach publicznych (IPO), wezwaniu na sprzedaż akcji, obsłudze funduszy inwestycyjnych w zakresie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym (w tym pierwszego w Polsce funduszu typu ETF). Anna brała również udział w licznych badaniach due diligence oraz procesach restrukturyzacyjnych obejmujących m.in. połączenia i podziały spółek z sektora niepublicznego, świadczy również bieżące doradztwo korporacyjne na rzecz przedsiębiorców polskich i zagranicznych.

Anna Kobielska