Nasi ludzie

Anna Kobus

Manager

Anna Kobus

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Anna ma ponad 9-letnie doświadczenie w realizacji projektów dla instytucji sektora usług finansowych. Koncentruje się projektach obejmujących wdrożenia systemów IT dedykowanych procesom kredytowym dla klienta Micro, SME oraz korporacyjnego. Brała również udział w projektowaniu i wdrożeniu systemów na potrzeby wymogów regulacyjnych w tym CRDIV/CRR oraz MSSF 9 w zakresie utraty wartości.

Anna Kobus