Nasi ludzie

Adam Kołaczyk

Partner, Dział Zarządzania Ryzykiem

Adam Kołaczyk

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Specjalizuje się w zarządzaniu ryzykiem i rachunkowości instrumentów finansowych, w tym rachunkowości instrumentów pochodnych, trwałej utracie wartości aktywów finansowych i rachunkowości zabezpieczeń. Prowadził projekty związane z implementacją rachunkowości instrumentów finansowych, w tym projekty wdrożenia metodyki i wspierających narzędzi informatycznych dla szacowania trwałej utraty wartości ekspozycji kredytowych, efektywnej stopy procentowej oraz rachunkowości zabezpieczeń.

Adam Kołaczyk